Datum:10. 11. 2022
Teritoriální zaměření:
Itálie - vlajka Itálie

V Itálii stále platí nejvíc osobní kontakt a dobrá pověst

Geografická blízkost a společná evropská historie mohou snadno vést k pokušení pominout společenská, ekonomická i mentální specifika a podlehnout stereotypům. Spolu s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně Markem Atanasčevem, zkušeným obchodníkem a znalcem italského prostředí, přibližujeme aktuální podmínky pro expanzi českých firem na Apeninský poloostrov.

Sotva se Itálie trochu vzpamatovala z pandemie covidu a objevily se první známky stabilizace tamní ekonomiky, zasáhla ji – podobně jako další členské státy EU – energetická krize a vysoká inflace. Jak to vypadá se zájmem českých exportérů o toto teritorium? Neochladl?
Naopak. Z české strany vnímám výrazně větší apetit expandovat na italský trh než dříve. Naše kancelář také mimo jiné nabízí službu spočívající v dohledání českých dodavatelů na míru. Přestože období od konce roku 2019 do roku 2022 bylo v Itálii silně poznamenáno lockdowny a protipandemickými opatřeními, zvýšila se poptávka po této službě asi o 200 procent. I z této statistiky vyplývá, že podnikatelské prostředí v Itálii se co do nových příležitostí pro české exportéry jeví velmi příznivě. Celkové klima ovlivnilo několik silných faktorů. Když se během pandemie začaly drolit globální dodavatelské řetězce, poměrně hodně místních malých a středních podniků, které se nenacházely v dobré finanční kondici, zaniklo. Vlivem covidu nastal u italských podnikatelských subjektů odklon od asijských dodavatelů. Výrazné zdražení a logistické komplikace v námořní přepravě pak byly pověstnou poslední kapkou. 

Jak pevné postavení mají aktuálně italské malé a střední podniky, které podle dat vytvářejí přes 65 procent národní daně z přidané hodnoty? 
Pro pochopení fungování italského trhu je třeba nejprve pochopit dynamiku obchodních řetězců. Tamější trh je poměrně uzavřený a preferuje místní subjekty. Malé a střední podniky na něm tvoří 98 procent. Ale tón italské ekonomice udávají velké společnosti, jako je Fiat, největší výrobce válečných a civilních lodí v Evropě Fincantieri, leader v leteckých a kosmických technologiích Leonardo a některé další. Tyto firmy jsou kotované na burze a za výsledky odpovídají svým akcionářům. V souladu se současnými vývojovými trendy tudíž preferují téma ESG (Environmental, Social and Governance) v zájmu odpovědného investování a udržitelnosti. Pokud jejich subdodavatelé, ať už italští nebo zahraniční, nebudou respektovat tuto strategii, z takto koncipovaného dodavatelského řetězce vypadnou.

Fragmentace země by neměla zaskočit

Dovede agentura CzechTrade poskytnout českým subjektům účinnou podporu, aby v rodících se nových podnikatelských strukturách zakotvily? 
V rámci našeho servisu pro exportéry nabízíme od letošního jara novou službu Kompas, kterou pomáháme při zakládání poboček, propojujeme naše firmy s místními institucemi státní a veřejné správy, s notáři, právníky, daňovými poradci, asistujeme při přípravách representative office, o něž projevují naši klienti stále větší zájem.

Díky bezprostřednímu a přátelskému chování Italů se obchod s nimi jeví jako relativně snadná a příjemná aktivita. Nebo se mýlím? 
Italové jsou skutečně velmi přátelští a slibem nezarmoutí. Při vstupu na tento trh a po zkušenosti s partnery na německy mluvících teritoriích mohou české firmy některá italská specifika překvapit. Naši klienti si často myslí, že se najde jeden silný partner a ten jim obslouží celé teritorium. Jenže Itálie není jen průmyslový sever a převážně agrární jih. Tato země je velmi fragmentovaná. Lokální partneři zvládnou tak jeden, dva regiony. Řada subjektů pak využívá služeb obchodních agentů, aby propagovala své produkty po celém poloostrově. Firem, které zvládají distribuci po celé zemi, není opravdu mnoho.

Na co Italové při výběru obchodního partnera hodně dají? 
I když je lockdowny ze dne na den přesunuly do virtuálního prostoru, k úspěšnému završení obchodního případu tu člověk opravdu potřebuje osobní kontakt. Přínosné jsou veletrhy, které fungují jako meeting point s relevantními kontakty na jednom místě. Velmi se osvědčuje záštita státních institucí a zastupitelských úřadů. Jako mávnutí kouzelného proutku působí tzv. passaparola, systém osobních doporučení a zkušeností s nabízenými produkty a službami.

Zdá se mi, že jste již poměrně silně dotčen italskou mentalitou a máte Itálii prostě rád. 
Za těch asi patnáct let, co sem jezdím nebo tady pracuji, jsem se naučil respektovat jejich životní a pracovní rytmus, jiné chápání času, vztahů a priorit. Díky tomu je návratnost služeb naší zahraniční kanceláře CzechTrade vysoká a přináší nám dobrý pocit. Rádi bychom, aby se co nejvíc našich exportérů přesvědčilo o tom, že u nás najdou opěrný bod.

Dohánějí nás ekologické resty

Podívejme se teď na příležitosti českých exportérů a investorů v kontextu s Národním plánem obnovy z fondu obnovy EU. Které hlavní oblasti zahrnuje a kde se otevírá prostor českému byznysu? 
Projekt financovaný celkovou částkou 209 miliard eur by měl pokrývat především oblast „zelené“ ekonomiky, ekologické transformace, vzdělání a výzkumu, rovnosti a sociální inkluze, posílení konkurenceschopnosti, ekonomického růstu, digitalizace, snížení nezaměstnanosti a rozdílů mezi severem a jihem země. V souvislosti se schvalováním projektu se klade velký důraz na zavádění třiašedesáti strukturálních reforem, které by zefektivnily fungování italské ekonomiky a státní a veřejné správy. Pro české podnikatele je zajímavá oblast veřejných zakázek. Přestože se však pohybujeme na jednotném evropském trhu, zaznamenávají naše firmy v Itálii řadu implicitních překážek, které prakticky vylučují možnost, aby zahraniční subjekt vstoupil do tendru napřímo. Z dalších problémů, na něž naše firmy často narážejí, bych zmínil mnohdy výrazně delší proces uznávání certifikací, pomalé tempo obchodních soudů nebo množící se případy nesplácení zboží.

Přestože si uvědomujeme negativní dopady změn klimatu a potřebu od základu změnit životní styl, není většina z nás připravena na potřebné změny chování. Jak to cítí Italové? 
Podobně jako u nás zaznívají obavy, zda není předčasné rychle opouštět fosilní paliva, zda potlačení oborů, jako je třeba automotive, nezapůsobí kontraproduktivně na italskou ekonomiku. Extrémní projevy klimatu doprovázené osobní zkušeností však vedou italské politiky k razantnějším rozhodnutím. Z Plánu obnovy proto směřují nejvyšší objemy prostředků na ekologickou transformaci (60 mld. eur) a na infrastrukturu pro udržitelnou přepravu (20,5 mld. eur). Kromě podpory elektromobility, v níž Itálie zaostává, se významná pozornost věnuje vodohospodářským otázkám a dopadům extrémního sucha. Například řeka Pád, která je důležitým zdrojem vody pro přilehlé zemědělské oblasti, se toto léto ocitla na historických minimech a v oblasti Piemontu pět měsíců nepršelo. Proto se připravují projekty na záchyt vody a dešťových srážek v terénu, budování zásobníků vody a rekonstrukci zastaralých vodovodních sítí, z nichž v některých místech uniká až 40 procent vody.

Letos v říjnu se uskutečnila úspěšná návštěva náměstka regionální vlády Lombardie pro vztahy s mezinárodními delegacemi v ČR, kterou zorganizoval Generální konzulát ČR v Miláně a naše kancelář CzechTrade. Pro české společnosti se tak otevírá prostor v oboru vodního a odpadového hospodářství. Napřesrok plánujeme podnikatelskou misi vodohospodářů do Itálie. V listopadu nás ještě čeká veletrh Ecomondo orientovaný na „zelené“ technologie a trendy, s teritoriálním přesahem z Itálie do Středomoří a na Blízký východ. Nadějně se rozvíjejí i kontakty Asociace podniků českého železničního průmyslu s italskými partnery, navázané na jaře během návštěvy našich podnikatelů v Itálii.

S Markem Atanasčevem si povídala Věra Vortelová
Foto: archiv CzechTrade a Shutterstock

Mgr. Marek Atanasčev je ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie z Milána, jednoho z nejrozvinutějších a nejbohatších měst Evropy, pokrývá zahraniční kancelář CzechTrade svými službami na podporu českého exportu celou Itálii


Zdroj: Trade News
Autor: Věra Vortelová