Itálie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

ItálieItálie

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

23.3.2020, Milán
Počty oficiálně nakažených k 22. 3. 2020 dosáhly 59 138 (z toho 19 846 pacientů je hospitalizováno, dalších 3009 osob je na jednotkách intenzivní péče a 23 783 nakažených v domácím léčení). Dále italská civilní obrana eviduje 5476 mrtvých a 7024 uzdravených. Včera po dlouhé době došlo ke snížení nového počtu nakažených, což přináší naději, že by snad mohlo dojít tento týden k překonání vrcholu nákazy – bude záležet na datech z dalších dnů. Informace je však nutné brát s určitou rezervou, neboť na jednotkách intenzivní péče a v nemocnicích docházejí místa, stejně tak k omezenému množství prováděných testů.

Na celkovém vzorku 16 335 dále vychází, že kolem 57 % aktuálně nakažených lidí nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 22 % lidí má vážný průběh a 5 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana aktuálně uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“). Dle dat civilní obrany 74 % nakažených patří do skupiny nad 50 let věku, průměrný věk nakažených je 63 let. Věk zemřelých je 80 let. Itálie aktuálně provedla 258 000 testů.

Nadále probíhá klinická studie léků, primárně italského léku Tocilizumab od firmy La Roche-Hoffmann, který jsem zmiňoval minulý týden. Aktuální studie probíhá ve 281 nemocnicích po celé Itálii. Benátská oblast zároveň začne s testováním japonského léku Avigan.

Nejvíce zasaženým regionem zůstává Lombardie s celkovým počtem 27204 nakažených. Město Milán aktuálně eviduje 5096 nakažených. Siln+ zasaženými provinciemi jsou také významně industrializované oblasti měst Bergamo a Brescia, které se až do sobotního prohlášení snažily ve velkém držet výrobu a právě z fabrik se generovalo velké množství nakažených.

Nová mimořádná opatření pro ochranu zdraví a podporu hospodářství
Novým vládním dekretem došlo ke zpřísnění karantény a uzavření výroby od 25. března v celé Itálii. Účinek dekretu je posunut, aby se firmy stačily připravit, a měl by trvat minimálně do 3. dubna. Odbory nicméně vyhrožují generální stávkou, protože tvrdí, že seznam firem, které mají nadále fungovat, je příliš dlouhý.

Mezi sektory, které se vláda primárně rozhodla uzavřít v průběhu příštích dnů, patří všechny činnosti související s ocelářským a metalurgickým řetězcem, od vysokých pecí po zpracování. Zastaví se také veškeré aktivity půjčovny vozidel a kompletní sektor stavebnictví, včetně rekonstrukcí, s výjimkou části infrastruktury (jedná se konkrétně o staveniště Ponte Morandi). Je zřejmé, že platí všechna omezení předchozí vyhlášky. Veškerá civilní nařízení se však ještě mnohem více zpřísnila.

Vyhláška hovoří o pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňují fungovat, uvádí seznam činností, které mohou i nadále zůstat aktivní:

 • Služby a novinové stánky. Studia profesionálů zůstanou otevřená (účetní, právníci, ale také inženýři a architekti), stejně jako celý řetězec tisku, od papíru po velkoobchod knih, časopisů a novin až po informační a komunikační služby. Dále budou otevřeny novinové stánky a rodiny budou moci mít i nadále domácí pracovníky a pečovatele a také používat vrátného v kondominiu.
 • Zemědělství a potraviny. Vyhláška dále počítá s pokračováním činnosti pro zemědělské pěstování, šlechtění a produkci živočišných produktů. Stejně tak pokračují veškeré rybolovné a akvakulturní činnosti a výroba strojů pro „zemědělství a lesnictví“. Pokračuje činnost potravinářského a nápojového průmyslu a výroba strojů pro tato odvětví.
 • Suroviny a ropa. Pokračují činnosti pro těžbu ropy a zemního plynu a činnosti podpůrných služeb pro těžbu zemního plynu a ropy, jako je rafinace.
 • Textilní průmysl. Výroba oděvních výrobků se uzavřela, ale nevztahuje se na výrobu netkaných textilií, oděvů, uniforem a jiných pracovních oděvů.
 • Chemický a farmaceutický průmysl. Veškeré činnosti, které se týkají výroby chemických výrobků, základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, pryžových výrobků, plastových výrobků, výroby skleněného zboží pro laboratoře, hygienického použití a lékáren mají nadále pokračovat.
 • Výrobní průmysl. Pokračuje výroba generátorů, transformátorů a zařízení pro distribuci a řízení elektřiny; výroba motouzů, lan, lan a sítí pro dřevěné obaly, výroba papíru a všech souvisejících strojů.
 • Primární veřejné služby. Nadále pokračují v činnosti osoby, které se podílejí na zajištění dodávek elektřiny, plynu, plynu a klimatizačních jednotek a filtrů; sběru, úprav a dodávek vody; správy kanalizačních sítí; sběru a likvidace odpadu.
 • Opravy a mechanika. Obecně jsou povoleny činnosti opravy a údržba strojů a zařízení, instalace elektrických a instalatérských systémů, údržba a opravy motorových vozidel a motocyklů, jakož i činnosti automobilů a příslušenství motorových vozidel.
 • Call centrum a dohled. Call centra, soukromé bezpečnostní služby a související služby, jako jsou dálkové dohledové kontroly, se nezastaví.

Přepis vládní vyhlášky: Dekret-italske-vlady-na-podporu-ekonomiky.pdf (650 kB)

Již minulý týden společnost Cerved představila dvě možné studie vývoje. Podle jednoho skončí krize v květnu a obrat italských firem by se měl navrátit do původní úrovně do roku 2021. Druhá varianta počítá s krizí trvající do konce roku 2020, kdy by zkrachovalo 10 % firem, obrat hotelů a cestovních kanceláří by se propadl o 73 %, výrobní sektor o 45 %. Návrat ekonomiky do původního stavu by trval dalších šest měsíců a italské firmy by přišly o 460 mld. eur zisku. Krize však zároveň přinesla zrychlení digitalizace. Studie zároveň konstatuje výrazné navýšení obratu online sektorů, potravinářství a farmaceutika.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 23.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

18.3.2020, Milán
Nejpostiženější v EU je Itálie

V Itálii byl přijat dekret o uzavření regionu Lombardie a dalších 14 nejvíce postižených provincií nemoci COVID-19 do celkové karantény. Tento dekret je platný do 3. dubna 2020 s možností prodloužení až na půl roku. Následně byla působnost vládního vyhlášení rozšířena na celé území Itálie.

Itálie už je druhou nejpostiženější zemí světa – denně umírají na následky nemoci desítky lidí. Průměrný věk zemřelých je nicméně ve výši 80 let. Nejvíce zasaženým regionem je Lombardie, kde je v polovině března přes třináct tisíc nakažených. Nemoc se však již rozšířila do celé země, jižní regiony zavedly povinnou karanténu pro všechny, kteří v posledních hodinách volného pohybu osob odcestovali na jih.

Jedním z hlavních bodů nového dekretu je právě omezení pohybu osob. Přesun lidí se může uskutečnit pouze tehdy, je-li motivován pracovními potřebami nebo nezbytnými situacemi nebo ze zdravotních důvodů, které mají být potvrzeny vlastním prohlášením a vyplněním příslušné dokumentace. Absolutní zákaz, který nepovoluje výjimky, se týká osob, které byly podrobeny karanténnímu opatření, nebo které byly pozitivně testovány na virus.

Přepravci zboží (jejichž činnost je povolena) mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami a musejí se prokázat:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášením zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

S cílem co nejvíce omezit pohyb osob vláda nadále podporuje firmy k využívání a aplikování systému smart working a home office, které bude možné aplikovat až do 31. července 2020 pouhým nařízením ze strany zaměstnavatele, a zároveň využití uplatnění dovolené či nuceného neplaceného volna.

Miliardová injekce do ekonomiky
Italská vláda podpoří koronavirem ohrožené hospodářství miliardovou finanční injekcí. Minulý týden schválila navýšení fondu na podporu ekonomiky, firem a fyzických osob na 25 miliard eur. Z části jde o peníze z fondů EU. Navíc se nemusí jednat o finální číslo. Na stole je další dubnový balíček, který se bude odvíjet od aktuálního stavu.

Původní balík počítá s prvními 12 miliardami na okamžité užití a je rozdělen na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany. Další peníze jsou určeny na půjčky firmám, slevy na daních, podporu podniků k vyplácení mezd (primárně pro firmy do 15 zaměstnanců), a podporu rodin.

Celkem čtyři miliardy eur by měly jít na podporu exportu. Počítá se s omezením například i splátek na bydlení a hypotéku pro ty, co by ztratili práci. Vláda nicméně deklarovala, že o ni kvůli koronaviru nikdo nepřijde.

Vláda zároveň  podepsala se zástupci největších odborových organizací dohodu o 13 bodech, která umožní podnikům ve všech odvětvích zajistit bezpečnost pracovníků (pomocí opatření na zajištění sociálního zabezpečení a omezením či pozastavením práce). Cílem je zachovat industriální výrobu v Itálii a zamezit dalším drastickým dopadům na ekonomiku.

Dohoda představuje manuál a informace pro jednotlivé podniky, jak mají řešit následující body:

 • Vstup pracovníků do prostorů firmy a způsoby přístupu externích dodavatelů;
 • Čištění a sanitace společností;
 • Osobní hygienická opatření;
 • Osobní ochranné prostředky;
 • Správa společných prostor (jídelna, šatny, kuřácké prostory, automaty na nápoje a občerstvení);
 • Obchodní organizace (směna, cestování a inteligentní práce);
 • Řízení pracovní doby;
 • Remodulace úrovní produkce;
 • Řízení vstupu a výstupu zaměstnanců;
 • Interní cestování, schůzky, akce a školení;
 • Pokyny pro symptomatické osoby ve společnosti;
 • Zdravotní dohled, kompetence závodních lékařů;
 • Aktualizace regulačního protokolu.
 • Přes veškeré vládní snahy dochází k postupnému uzavírání fabrik, které avizovaly už i velké společnosti jako FCA (Fiat-Chrysler), Pirelli, Denso, Teksid, M4U, Elbi, Lear, Maserati, Thales Alenia Space a další.

Většina ze zmíněných subjektů se odkazuje na ochranu zdraví zaměstnanců a snahu zamezit rychlejšímu šíření nemoci, případně se došlo k dohodě s odbory ve firmách. Mnoho vedení firem však také odkazuje na nemožnost kompilace finálního produktu s ohledem na nedostatek součástek, kdy došlo k narušení dodavatelských řetězců, a také značnou absenci pracovníků blížící se úrovni od 30 až 40%.

Italský tisk zároveň upozornil, že dochází k řadě problémů s přechodem zboží přes rakousko-italské hranice a na hranicích se Slovinskem s ohledem na Rakouskem zavedené zdravotní kontroly.

Největší problém je v průsmyku Brenner, kde za normálních okolností projede denně 4 až 5 tisíc kamionů. Po zavedení kontrol se toto číslo snížilo asi o polovinu a tvořily se místy až devadesátikolometrové kolony k městu Bolzano. Nadále však platí volný pohyb zboží.

Nejvíce zasažen je aktuálně podle zástupce CzechTrade italský turistický ruch, který se na HDP podílí 13 procenty. Celkové škody se dle italského Svazu obchodu a cestovního ruchu aktuálně pohybují ve výši 7 – 8 miliard eur a budou se nadále zvyšovat.

Šíření koronaviru už začíná ovlivňovat celou italskou ekonomiku. Italská ekonomika bohužel není v nejlepší kondici a fakt, že koronavirus zasáhl právě průmyslový sever a hlavně region Lombardii, který se z 25% podílí na tvorbě HDP, se určitě nebude pozitivně reflektovat na ekonomických výsledcích země. Navíc celkově tři nejvíce zasažené severní regiony (Lombardie, Benátko a Emilia-Romagna) se podílí na HDP z 40% a na exportu z 50%. Jedná se tedy o opravdu citelný zásah, který může potenciálně z dlouhodobého hlediska vyústit v komplikaci nejenom pro Itálii, ale celou eurozónu.

Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Milán, 18.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Přestože Itálie v poslední letech nevykazuje velký ekonomický růst, je 3. největší ekonomikou Eurozóny, 9. největší ekonomikou světa a trhem se 62 miliony potenciálních klientů s velkou kupní silou, kteří jsou pro české firmy z geografického hlediska na dosah ruky.

Není tedy divu, že prakticky od vstupu České republiky do EU, respektive od roku 2006, vzájemná obchodní bilance mezi našimi zeměmi neustále roste a v roce 2018 dosáhla úrovně 13 mld. EUR při pozitivním saldu pro ČR. Z hlediska českého exportu obsazuje Itálie 6. až 7. místo v celkovém žebříčku, jedná se tak o významného a tradičního obchodního partnera.

Mezi nejvíce importovanými produkty z ČR se dlouhodobě řadí položky spojené se segmentem automotive. Příznivým rysem českého exportu je skutečnost, že české podniky se prosazují na italském trhu i ve vývozu finálních strojírenských výrobků, včetně přesného strojírenství, zatímco v minulosti převažoval zájem o produkty, které lze označit za výrobky s nižším stupněm zpracování. Velkým tématem je také průmysl 4.0 a automatizace výroby.

Již tradičně se daří společnostem z oblasti stavebnictví, ale i firmám s více sofistikovanými produkty ze segmentu letectví a energetiky. Velký potenciál se pak nabízí ve vodohospodářství - místní infrastruktura je zastaralá a vláda plánuje investovat do restrukturalizace vodovodních sítí i s ohledem na stupňující se problémy se suchem. 

V poslední době se také daří českým firmám expandujícím na italský trh krmiv a potřeb pro domácí mazlíčky a firmám se specifickými produkty v potravinářství.

V Itálii se také obecně probouzí zájem o technologie pro chytré řízení firmy. České technologické společnosti z oblasti smart technologies je mohou nabídnout lokálním partnerům, kteří hledají řešení poskytující řadu finančních a časových úspor v inteligentním řízení nejen pro firmy.

Podrobné teritoriální informace o italské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

ItálieItálie
 1. Obrňte se trpělivostí a jen tak se nevzdávejte. 
  Připravte se na dlouhý proces jednání a přerušovanou komunikaci. Italové mají potřebu o všem vyjednávat a dohadovat se. Typická je nesystematičnost, chaos, emoce a někdy nadřazenost.
 2. Bez italštiny se neobejdete, pokud ji neovládáte, na jednání si přiveďte tlumočníka. 
  Angličtina je běžná jen ve větších firmách na severu Itálie. Pokud se Ital může vyhnout komunikaci v angličtině, tak to udělá, i kdyby byla nabídka sebelákavější. Není vhodné otevírat téma náboženství, mafie, či se negativně vyjadřovat o Itálii.
 3. Při prvním kontaktu raději zatelefonujte, než pošlete email. 
  Italové ze všeho nejvíc preferují osobní kontakt. Spousta italských firem je ochotna spolupracovat až po delší známosti s partnerem.
 4. Jiné tempo jednání (Itálie vs. ČR, sever vs. jih Itálie). 
  Vyplácí se nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. 
 5. Nepodceňujte svůj zevnějšek. 
  Itálie udává módní trendy. Na první pohled Itala poznáte podle kvalitních a dokonale vyleštěných bot a perfektně padnoucího obleku. Posuzují podle toho i nového obchodního partnera!
 6. Hierarchie uvnitř firmy je jen zdánlivě nedůležitá. 
  Italové si potrpí na tituly a oslovení. Zpočátku oslovujte titulem a jménem a nechte na Italovi, ať udělá první krok k méně formálnímu jednání. Ocení dobré mravy a profesionalitu. Italové si potrpí jednat s nejvyšším vedením společnosti.
 7. Italové jsou brilantní rétoři a jsou známí intenzivním tlakem na nízké ceny. 
  Ital nikdy nepřijme první nabídku. Čeká se, že si necháte prostor pro slevu. V případě, že to neuděláte, Ital vás bude považovat za špatného obchodníka.
 8. Vládne design - u produktů, propagačních materiálů i obalů. 
  Nepodceňujte přípravu přesné, stručné, kvalitně zpracované a originální firemní prezentace, která zaujme. Katalogy mějte v perfektní kvalitě. Vyhněte se náboženským a lechtivým motivům.
 9. Než přistoupíte ke konkrétní spolupráci, vždy si prověřte (i opakovaně) důvěryhodnost partnera.
  Platební morálka je jednou z nejhorších v EU. Kancelář CzechTrade v Miláně vám může pomoci. Věnujte pozornost uzavírání smlouvy s partnerem, kterou konzultujte s právníky se znalostí italského práva. Vyplatí se to!
 10. Inovace a originální řešení jsou v mnoha sektorech italskou slabinou. 
  Pokud budete nabízet inovativní, zajímavá a kreativní řešení, bude vaše šance na úspěch mnohonásobně větší.

Nejbližší související akce

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2020 - NOVUMM 2020/067N 3. 9. 2020 - 7. 9. 2020 Veletrh NOVUMM
Itálie
Bologna,
Itálie
Více informací
Mostra Convegno Expocomfort 2020 - NOVUMM 2020/052N 8. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Veletrh NOVUMM
Itálie
Milano,
Itálie
Více informací
VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETINGS 2020 16. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Veletrh
Itálie
Turín,
Itálie
Více informací
CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS 2020 25. 9. 2020 - 27. 9. 2020 Veletrh
Itálie
Milán,
Itálie
Více informací
ENLIT 2020 27. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Veletrh
Itálie
Milán,
Itálie
Více informací