NPO – Design Credits

Iniciativa Design Credits je součástí Národního plánu obnovy. Českým podnikům, orientovaným na průmyslovou či řemeslnou výrobu, nabízí dotaci až do výše 150 tisíc korun. CzechTrade společně s Ministerstvem kultury jejím prostřednictvím efektivně podporují propojení malých a středních firem s designéry z Adresáře designérů CzechTrade


VÝZVA

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury připravily v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativu Design Credits.

Druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace vyhlásilo Ministerstvo kultury 29. ledna 2024. Cílem výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti designu produktových inovací. Může se jednat o zcela nový produkt nebo inovaci designu již vyráběného výrobku, která povede k zefektivnění vzhledu a funkčnosti produktu, určeného pro průmyslovou výrobu. Půjde o společný tvůrčí proces výrobce a designéra, který je založený na součinnosti obou stran.

Zájemci mohou podávat žádosti pouze elektronicky v období 1.2.-31.7.2024 prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1.1.2024 do 30.9.2024.

Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky (MSP) dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20.5.2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 1.11.2023.

Výzvu č. 000462 včetně příloh naleznete na webu Ministerstva kultury https://mk.gov.cz/design-credits&nbsp.

 

Kontakty

Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Zuzana Sedmerová vedoucí oddělení Design Centrum CzechTrade
Šebestová Pavla
Pavla Šebestová konzultant pro design