Jihoafrická republika

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Jihoafrická republikaJihoafrická republika

Jižní Afrika je rozvinutou ekonomikou, s přiměřenou fiskální politikou  a s poměrně stabilní měnou. Má velmi dobře rozvinutou infrastrukturu s vysokým stupněm industrializace hospodářství a vysokou životní úrovní (i s přihlédnutím k dosud velkým rozdílům), která je tahounem spotřeby státního i privátního sektoru, generující potřebný hospodářský růst.  Jižní Afrika chce sehrát roli tahouna hospodářského růstu pro celou subsaharskou oblast, má pro to všechny předpoklady.

JAR patří podle klasifikace Mezinárodního měnového fondu mezi sedmadvacet zemí subsaharské Afriky bohatých na přírodní zdroje.

Jihoafrický trh je jednou velkou podnikatelskou příležitostí. Jako každý rozvojový trh však potřebuje zboží a služby, které reagují na konkrétní poptávku. V současné době se jihoafrická vláda soustřeďuje především na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a dále na třídění odpadu a využití recyklovaného odpadu. Z tohoto záměru vychází i rostoucí poptávka po nových technologiích. V posledních letech se zde znovu otevírají některé doly, které byly dlouhou dobu zakonzervovány, čímž vzniká nový potenciál pro těžební společnosti, jež potřebují vybavit provozy moderním zařízením a technologiemi. Jen na rok 2020 se plánuje otevření sedmi dolů. Těžební průmysl má v zemi dlouholetou tradici a je na něj navázáno mnoho dalších odvětví. V neposlední řadě vidíme potenciál také ve stavebnictví.

V poslední době se johannesburské kanceláři daří. Připravuje se zajistit odbyt pro české minipivovary, výrobce elektrických golfových vozíků, montovaných kontejnerů, ale i kotlů do největší uhelné elektrárny na světě s výkonem 4800 MW. V minulosti jsme se zaměřovali především na vodohospodářský průmys, například na odsolovací stanice nebo čištění podzemních vod, které jsou kontaminované z těžby nerostných surovin.

Velkým přínosem pro získání kontaktů a nových zákazníků jsou veletrhy. Exportéři by neměli šetřit na prezentaci svého zboží ani na příležitostech, jak navázat s místními společnostmi osobní kontakty. Na rozdíl od jiných jihoafrických států jsou v JAR veletrhy populární, pořádají se ve větších městech během celého roku a hojně je navštěvují také zájemci ze sousedních zemí.

Podrobné teritoriální informace o jihoafrické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +1 hodiny

Desatero pro obchodování

Jihoafrická republikaJihoafrická republika
 1. Jazyková vybavenost
 2. Plně uplatníte angličtinu, leč znalost perštiny protějšek mile potěší.
 3. Tradiční společnost
  Íránci, resp. Peršané, silně vnímají rodinné vazby, kde hlavní slovo mají starší, proto působí důvěryhodně, když v delegaci bude zkušený odborník s nadhledem a zkušenostmi. Ženy manažerky a obchodnice musí dodržovat místní regule i co se oděvu týče, nicméně při jednáních nejsou nijak znevýhodněny.
 4. Spolehlivost
  Domluvené schůzky mohou být ze strany perských partnerů zrušeny, přesunuty nebo k jednání nedojde bez předchozího upozornění.
 5. Komunikace
  Obzvláště mladí Peršané upřednostňují nejnovější komunikační prostředky - e-mailem, mobilní telefon, smartphone. Komunikaci můžete zahájit e-mailem, ale pouze písemný kontakt nestačí. Telefonicky si potvrďte přijetí nabídky a v případě zájmu neváhejte partnera navštívit.
 6. Trpělivost a opatrnost
  Tamní obchodníci jednají relativně rychle a se zdáním, že vše je již připraveno a čeká se jen na vás. Opatrnost v jednáních s novými kontakty nyní pramení ze sankcí.
 7. Sjednávání schůzek
  Málokdy získáte jednoznačný termín konání schůzky. Od vás se očekává flexibilita, proto počítejte s tím, že schůzky budete na místě operativně upravovat a mějte v záloze více možností náplně cesty.
 8. Během schůzky
  Může se stát, že partner jednání přeruší vyřizováním jiných záležitostí, ale ve většině případů se osobní schůzky nesou v evropském stylu.
 9. Rozhodování
  Na jednání vyšlete zástupce firmy, kteří mají oprávnění přímo na místě rozhodovat a odpovídat na dotazy.
 10. Odlehčení
  Íránci jsou bez nadsázky hrdý národ a zmínit pár slov o perské kultuře může napomoci příjemné atmosféře při jednání.

Články a rozhovory

Jihoafrická republika Jihoafrická republika
| 17. 6. 2019

Aktuality z teritoria

Letecká doprava je klíčovým odvětvím pro JAR
Jihoafrická republika Jihoafrická republika
| 12. 12. 2019