Mexiko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

MexikoMexiko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

31.3.2020, Mexiko City
Mexická vláda zůstává pasivní, proti viru se tak brání samy firmy

Opatření proti šíření koronaviru zatím v Mexiku přijímají hlavně samotné firmy nebo regionální vlády. Federální kabinet volí volnější přístup, protože se bojí dopadů na ekonomiku. Podcenění situace ale může přispět k rychlému šíření nákazy hlavně při blížících se Velikonocích, které jsou v Mexiku oblíbenými svátky spojenými s masovými náboženskými akcemi.

Mexiko má s obdobnými virovými onemocněními nedávné zkušenosti, neboť před deseti lety bylo zhruba 70 tisíc obyvatel zasaženo takzvanou prasečí chřipkou H1N1 a asi tisícovka z nich nemoci podlehla. Navzdory této negativní zkušenosti a v porovnání s jinými státy Latinské Ameriky je v zavádění přísných preventivních opatření velmi zdrženlivé, protože se obává dopadů na hospodářský chod země. Navzdory nesouhlasu sousedních Spojených států se tak Mexiko například zatím nechystá přerušit letecké spojení s Evropou.

Šíření nákazy COVID-19 v Mexiku přitom pokračuje a podle ministra zdravotnictví Huga Lópeze Gatella vstoupilo Mexiko v úterý 24. února do 2. fáze epidemie, což znamená, že k nákaze dochází již na území státu. Na základě toho byl na příklad vydán zákaz organizace akcí nad 1000 osob.

Peso ztratilo třetinu hodnoty
Hospodářské důsledky koronaviru pociťuje ale už i tato severoamerická země. Vlivem světové pandemie zažívá mexické peso devalvaci a ve srovnání s americkým dolarem během posledního měsíce ztratilo celou třetinu hodnoty. Také před několika dny USA jako nejvýznamnější mexický obchodní partner rozhodl o uzavření hranice s Mexikem. Jedná se však o opatření zakazující hlavně turistické cesty, obchodní vztahy obou zemí nemá toto nařízení narušit.

Federální vláda vyčlenila 3,64 miliard korun (3,5 miliard pesos, dle kurzu ČNB 1 peso = 1,041 Kč) na nákup zdravotnického a laboratorního materiálu a kvůli nedostatku zdravotnického personálu oznámila, že přijme nové doktory a sestry. V rámci takzvaného „Plan Marina“ a „DN-III“ má dojít k instalaci dočasných nemocnic a izolačních center. 

Armáda bude zajišťovat mobilitu zdravotnického personálu stejně jako zásobování zdravotnickým vybavením. Mexiko při současných 1,4 lůžek na 1000 obyvatel však nemá kapacitu lůžek pro fázi 3, ta je přitom dle ministra zdravotnictví nevyhnutelná. Třetí fází se rozumí stav, kdy je nakaženo několik tisíc obyvatel a již není možné šíření viru trasovat. Je zde také riziko přeplněných kapacit v nemocnicích.  

Automobilka Audi přerušila výrobu
První případy koronaviru se v Mexiku objevily na konci února a od té doby je sledován postupný nárůst nakažených obyvatel. K neděli 29. března je v Mexiku celkem 993 registrovaných případů (mezi nimi i guvernéři státu Tabasco a Hidalgo) nakažení COVID-19 a 20 úmrtí. Počet nakažených roste exponenciálně Pohyb v hlavním městě, které s přilehlou metropolitní oblastí čítá asi s 25 milióny obyvateli na území desetkrát menším než Česká republika, byl omezen pouze o 30 procent.

Navzdory úmrtím je však implementace jakýchkoliv opatření ze strany federální vlády velmi zdrženlivá a jejich iniciátorem se tak stává soukromý sektor, který po vzoru jiných států nařizuje home office, oznamuje přerušení výroby (například automobilový závod Audi). Zavírají se také fitness centra, dokonce jsou nabízeny i živé přenosy bohoslužeb.

Na současný stav ekonomiky v důsledku koronavirové krize reagují také mexické banky, kdy většina z nich postupně přijímá programy a úlevy pro své klienty. Fyzické i právnické osoby si mohou nově nechat pozastavit splátky svých bankovních úvěrů na dobu čtyř, v některých případech až šesti měsíců. Většina bank navíc nabízí možnost nákupu léků či platby u lékaře na tři až šest měsíců bez úroků.

První vzdělávací institucí, která oznámila přerušení výuky, byla soukromá univerzita Tec de Monterrey. Její rozhodnutí bylo následováno mexickým ministerstvem školství, které oznámilo plošné uzavření výuky od 20. března do 20. dubna. 

K uzavření veškerých školek, škol, univerzit, sportovních a kulturních center, knihoven, či nočních barů došlo na federální úrovni v pondělí 23. března. Nařízení se však netýká obchodních center a restaurací; většina z nich tak zůstává dosud otevřených.

Řada opatření je však vydávána pouze s uzemní platností určitého státu či měst. Například starosta turistického Cancúnu nařídil od 22. března uzavření všech kin, barů, diskoték, heren či kostelů. 

Guvernér státu Estado de México nakázal v pondělí 23. března s okamžitou platností uzavřít veškerá veřejná místa včetně obchodní center a občany vyzval, aby z domu vycházeli jen v nejnutnějších případech, jako je na příklad nákup potravin či lékařská vyšetření. V hlavním městě však většina obchodních center zůstává otevřených. Další státy na příklad přistoupily k uzavření některých pláží.

Mexiko zůstává spolu s Nikaraguou jedinou zemí v Latinské Americe, která dosud odmítá uzavřít své hranice a obecně je v přijímání opatření spíše zdrženlivá. Důvodem je strach z možného kolapsu ekonomiky. Ekonomové však předpokládají, že to bude právě Mexiko, které se stane jednou z nejpostiženějších zemí z celé G-20. 

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Mexika jsou Spojené státy americké, a tak jakákoliv zemětřesení na světovém, potažmo americkém trhu, má v této latinskoamerické zemi nedozírné následky. V důsledku aktuální situace dochází k devalvaci mexického pesa. Pro představu uveďme, že ještě 14. února byl kurz 1 USD = 18,5520 MXN; v pondělí 23. března pak si mexické peso vůči dolaru pohoršilo na 1 USD = 25,135 MXN. Aktuálně dochází k vychylování kurzu každý den, nicméně během týdne se hodnota pesa nepatrně srovnala a oscilovala kolem 23 a 24 MXN za dolar.

Mexico City zavřelo zábavní podniky a ruší velké náboženské akce
Claudia Sheinbaum, předsedkyně vlády Mexico City, oznámila, že až do 19. dubna se na území hlavního města zavírají všechny bary, noční kluby, muzea, gymnázia, kina, divadla, sportovní centra a zoologické zahrady. Zakazují se také všechny veřejných akce s účastí nad 50 osob. Vláda chce zamezit masovým náboženským setkáním, které tradičně probíhají během Velikonoc (Semana Santa).

Dále také Claudia Sheinbaum vyhlásila odklad plateb daní, které měly být uhrazeny v průběhu dubna a ustanovila nové datum splatnosti na 31. dubna. K Mexico City se postupně přidávají i jiná města a státy (například Nuevo León) a začínají omezovat společenský život. Nicméně nejedná se o opatření, která by byla aplikována na celofederální úrovni.

Komunikace s firmami je zatím bez překážek
Celé zavádění takových opatření je tak velmi nesourodé, nejednotné a v některých případech nedůsledné, což se odráží i na povědomí veřejnost. Ta je neinformovaná a neuvědomuje si vážnost celé situace v zahraničí. Vláda o svých budoucích krocích ve spojitosti s koronavirem populaci dostatečně neinformuje a následuje spíše pasivní než proaktivní cestu. Zaujala strategii vyčkávání, což na druhou stranu pro české exportéry znamená, že aktuálně nenaráží komunikace s mexickými firmami a navazování nových obchodních kontaktů v této chvíli na žádnou překážku.

Federální vláda oznámila, že zatím nebude přistupovat k daňovým úlevám či jiným formám pomoci podnikatelům. Vyzvala naopak, aby lidé plnili své platební povinnosti, jelikož díky placení daní bude více finančních prostředků na nákup nutného zdravotnického vybavení, včetně ventilátorů, kterých je aktuálně velký nedostatek. Fiskální opatření na druhou stranu vydala vláda státu Quintana Roo: platbu daní za březen, duben a květen budou občané tohoto státu moci provést bez úroků až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Vláda Mexico City pak vyčlenila 800 milionů pesos (asi 833 miliónů Kč, dle kurzu ČNB 1 peso = 1,041 Kč) na podporu rodin a malých podnikatelů, zejména tedy původních řemeslníků, tzv. artesanos, a dalších 200 milionů pesos (asi 208 miliónů Kč) do Fondu pro sociální rozvoj (Fondeso).

Propouštění kvůli epidemii
V Mexiku jsou obrovské socioekonomické rozdíly a největší dopad má aktuální krize na nižší a nižší střední třídu. Mnoho zaměstnanců je v Mexiku najatých externě (tzv. outsourcing) a právě tito lidé bez sociálního zabezpečení jsou aktuálně v nejisté situaci. Mnozí jsou již dnes prostupně propouštěni, ostatním aktuálně chodí nižší nebo žádný plat. Kongres měl reformu regulující outsourcing projednat již na konci minulého roku, k čemuž však nedošlo. Kvůli krizi COVID-19 uzavřela poslanecká sněmovna veškerá jednání již na začátku března a senát tak učinil ve středu 25. března.

Další ohroženou skupinou jsou především lidé pracující v neformálním sektoru, který představuje téměř 60 procent populace. Jedná se o jedince, ale i celé rodiny, jež nemají žádnou pracovní smlouvu ani sociální zabezpečení Jsou závislí na svém každodenním výdělku a nemají žádné úspory. Řadí se sem na příklad pouliční prodejci, stánky s jídlem, ale i artesanos, jež vyrábí různé ruční výrobky. Tato skupina obyvatel si již aktuálně prochází výraznými problémy, neboť převážné většině obyvatel z formálního sektoru, na němž je závislá, byl nařízen tzv. home office.

Doporučení nevycházet, pokud to není nutné, a dodržovat rozestupy 1,5 metru vydala federální vláda v pondělí 23. března. Povinnou karanténu zatím zavádět nechce, a to i kvůli ochraně výše zmíněné skupiny obyvatel. Tato cesta je tak v celosvětovém měřítku kontroverzní a ukazuje na celkové problémy systému, čímž je hlavně šedá ekonomika a nedostatek sociálního zabezpečení.

Autor: Terza Vítková, CzechTrade Mecixo City, 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Mexiku a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Mexická federativní republika je pro nás staronovou obchodní destinací. Svůj zvuk tu stále ještě mají československé stroje, zařízení pro energetiku, sklo a bižuterie, ale pomalu se daří umísťovat i méně tradiční české výrobky.

Obchodu s Českou republikou napomáhá Dohoda o volném obchodu Mexiko - EU a také přítomnost nadnárodních firem na obou trzích. Často tak český výrobce může dodávat na trh Mexika přes svého stávajícího evropského či amerického odběratele.

V současnosti nabízí Mexiko zvýšené obchodní možnosti díky velkým programům státních protikrizových výdajů, a to zejména do infrastruktury. Preferovanými obory jsou a budou pro nadcházejících 4 až 6 let zejména petrochemie, klasická a zelená výroba energie (solární, větrná, vodní), vodní hospodářství a budování pozemní, mořské a letecké infrastruktury.

Objektivní nutnost dohání mexickou vládu i k masivním investicím do bezpečnosti a boje s organizovaným zločinem. Velkým problémem je řešení ekologických zátěží, zejména nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem.

Podrobné teritoriální informace o mexické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Mexiko svou rozlohou zasahuje do 4 časových zón GMT -8 až -5.
Většina země, vč. zahraniční kanceláře CzechTrade ve městě Mexico City náleží do pásma GMT -6 hod. a používá letní čas GMT -5 hod.

Desatero pro obchodování

MexikoMexiko
  1. Trpělivost růže přináší - Je třeba dopředu počítat s tím, že navázání obchodního vztahu zabere delší dobu, než jsme na to zvyklí z Evropy. Ovšem odměnou za vytrvalost je pak kvalitní obchodní partner.
  2. Španělština zaručuje úspěch - Ačkoliv v mnoha společnostech lze vést jednání v angličtině a v začátcích postačí tlumočník, na dlouhodobou spolupráci však je vhodné se španělštinou počítat.
  3. Váš obchodní partner, Váš přítel - S tímto pravidlem musíte v Mexiku počítat. Pokud chcete s vaším mexickým společníkem zahájit dlouhodobou spolupráci, musíte váš vztah rozvíjet nejen ve sféře obchodní, ale také osobní. Nebojte se každé jednání zahájit tématem týkajícím se rodiny či volného času vašeho mexického společníka.
  4. Komunikace je klíčem k úspěchu - Osobní vztah lze posilovat i pravidelnými cestami za mexickým partnerem; v tomto ohledu se také nebojte Vašeho společníka pozvat k vám do Česka. Zároveň vždy preferujte telefonát před e-mailem. Při telefonické komunikaci však respektujte polední  pauzu (přibližně 13–16 mexického času) a státní svátky.
  5. Dochvilnost je výsadou králů - Je pravděpodobné, že Váš partner nebude vždy dochvilný, pojem času je v Mexiku jiný než v Evropě. Od českého protějšku se však dochvilnost bude vždy očekávat.
  6. Prezentace na úrovni - V Mexiku se klade velký důraz na prezentaci vás osobně i vaší společnosti, dbejte tedy nejen na kvalitní propagační materiály (ty musí byt přehledné, stručné a zřetelné), ale i na váš zevnějšek. V Mexiku stejně jako všude jinde platí, že šaty dělají člověka.
  7. Kritika stranou - Dejte si pozor na kritiku, i ta konstruktivní zde bývá vnímána velmi negativně.
  8. Zájem o mexickou kulturu otevírá dveře - Dobře se připravte na jednání: přichystejte si přesvědčivé argumenty týkající se vašeho výrobku a neustále jej zdůrazňujte. Zároveň je vhodné projevit zájem o mexickou kulturu, partner to ocení. Vyvarujte jakékoli kritiky či témat spjatých s politikou.
  9. Slib neznamená závazek - Dávejte si pozor na sliby a dohodnuté postupy, Mexičan vám zřídkakdy řekne „ne“, to však neznamená, že se můžete spolehnout na opak. Neustále se ujišťujte o postupu a ověřujte si, že skutečně oba máte jasno v tom, kam se dosavadní jednání ubírají.
  10. Drobná pozornost vždy potěší - Cokoliv, co je spjaté s Českou republikou, s vaší společností či se zájmy obchodního partnera, bude jistě kladně přijato a zajistí prohloubení vzájemné spolupráce. Dárky jsou vítány při každém vašem setkání.

Nejbližší související akce

Expo Elétrica 2020 - NOVUMM KET 2020/034K 2. 6. 2020 - 4. 6. 2020 Veletrh NOVUMM KET
Mexiko
Mexico City,
Mexiko
Více informací
RIM Zacatecas 2020 30. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Veletrh
Mexiko
Zacatecas,
Mexiko
Více informací