Mexiko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

MexikoMexiko

Doporučení pro vstup na mexický trh za současné situace

 1. Analýza trhu
  Aktuální doba je ideální pro sběr a zpracování informací: zmapujte si konkurenci na trhu, cenovou politiku, vaše potenciální klienty, a zda je produkt na trhu přítomen. Zvolte si obchodní taktiku pro vstup na trh. Nastudujte si základní informace o Mexiku – identifikujte federální státy, kde by případná přítomnost vašeho distributora byla nejvhodnější: byznys v Mexiku je postaven na osobních vztazích, takže musíte svého distributora hledat tam, kde se nachází vaši klienti. České automobilové díly těžko obstojí s obchodním partnerem ze zemědělského státu Guerrero.
  Ušetřete si čas s vypracováním analýzy a svěřte práci do rukou odborníků – ne všechny informace, které volně naleznete na internetu, jsou věrohodné a pravdivé. Při analýze trhu pracuje zahraniční kancelář CzechTrade Mexico City (ZK Mexiko) se svými interními kontakty z asociací a různých organizací, konzultuje výsledky s lidmi přímo z „terénu“ (např. distributoři), a tím vám zajistí skutečně relevantní informace.
   
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  V Mexiku nenajdete ucelenou nebo pravidelně aktualizovanou databázi společností z vašeho oboru. Zajímavým zdrojem informací jsou asociace, lokální oborové organizace nebo Google, v němž dané společnosti dohledáte s pomocí klíčových výrazů. Mnozí distributoři nemají žádné nebo velmi špatně udržované webové stránky. V některých případech (především pak u spotřebního zboží) konkrétní distributory dohledáte pouze v obchodech – v Mexiku je povinnost uvádět distributory na obalech. Pokud už webové stránky rozklíčujete, stěží na ni dohledáte kontaktní osobu – v Mexiku si kvůli bezpečnostní situaci svá osobní data velmi střeží, takže jedinou možností je firmu kontaktovat telefonicky. Nikdy nepiště na obecný email, neboť odpovědi se nedočkáte – nejprve je potřeba do firmy zavolat.
  V této fázi vám ZK Mexiko může pomoci zpracovat seznam potenciálních obchodních partnerů doplněný o veřejně přístupné kontaktní údaje. Pokud to situace dovolí a váš produkt umožní, udělá za vás i terénní výzkum po retail a jiných obdobných zařízení. Disponuje svými osobními databázemi kontaktů a distributorů, kteří by o váš produkt mohli projevit zájem.
   
 3. Oslovení partnera a nabídka spolupráce
  Než přistoupíte k tomu kroku, ZK Mexiko doporučuje, abyste se spojili s její kanceláří – každý obor aktuálně funguje v jiném režimu a u některých společností, jejichž odvětví v současné chvíli prochází složitým obdobím, byste se mohli setkat s rychlým odmítnutím. Komunikace s mexickými firmami se obecně zpomalila – většina z nich je na home office, takže jedinou možností, jak je zastihnout, je email, nebo prostřednictvím sociálních sítí (LinkedIn, Facebook aj.). Pokud se do firmy dovoláte, většinou vám odpoví telefonistka, které byla linka přesměrována domů. Pokud bude mít štěstí, předá vám příslušný email na kontaktní osobu.
  Ozvěte se ZK Mexiko a zkonzultujte nejvhodnější termín pro oslovení vašich potenciálních partnerů. Pokud byste jednali ukvapeně, mohlo by mít kontaktování kontraproduktivní efekt.
   
 4. Nespoléhejte se na angličtinu
  Vzešlo pro vás Mexiko jako perspektivní země? Věnujte se přípravě marketingových materiálů ve španělském jazyce a také zvažte rozšíření obchodního oddělení o španělsky mluvící zaměstnance. Španělský jazyk otevírá dveře, boří hranice a buduje přátelství, které bude jistě od vás distributor očekávat.

 

Aktuální informace o situaci v Mexiku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Mexická federativní republika je pro nás staronovou obchodní destinací. Svůj zvuk tu stále ještě mají československé stroje, zařízení pro energetiku, sklo a bižuterie, ale pomalu se daří umísťovat i méně tradiční české výrobky.

Obchodu s Českou republikou napomáhá Dohoda o volném obchodu Mexiko - EU a také přítomnost nadnárodních firem na obou trzích. Často tak český výrobce může dodávat na trh Mexika přes svého stávajícího evropského či amerického odběratele.

V současnosti nabízí Mexiko zvýšené obchodní možnosti díky velkým programům státních protikrizových výdajů, a to zejména do infrastruktury. Preferovanými obory jsou a budou pro nadcházejících 4 až 6 let zejména petrochemie, klasická a zelená výroba energie (solární, větrná, vodní), vodní hospodářství a budování pozemní, mořské a letecké infrastruktury.

Objektivní nutnost dohání mexickou vládu i k masivním investicím do bezpečnosti a boje s organizovaným zločinem. Velkým problémem je řešení ekologických zátěží, zejména nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem.

Podrobné teritoriální informace o mexické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Mexiko svou rozlohou zasahuje do 4 časových zón GMT -8 až -5.
Většina země, vč. zahraniční kanceláře CzechTrade ve městě Mexico City náleží do pásma GMT -6 hod. a používá letní čas GMT -5 hod.

Desatero pro obchodování

MexikoMexiko
 1. Trpělivost růže přináší - Je třeba dopředu počítat s tím, že navázání obchodního vztahu zabere delší dobu, než jsme na to zvyklí z Evropy. Ovšem odměnou za vytrvalost je pak kvalitní obchodní partner.
 2. Španělština zaručuje úspěch - Ačkoliv v mnoha společnostech lze vést jednání v angličtině a v začátcích postačí tlumočník, na dlouhodobou spolupráci však je vhodné se španělštinou počítat.
 3. Váš obchodní partner, Váš přítel - S tímto pravidlem musíte v Mexiku počítat. Pokud chcete s vaším mexickým společníkem zahájit dlouhodobou spolupráci, musíte váš vztah rozvíjet nejen ve sféře obchodní, ale také osobní. Nebojte se každé jednání zahájit tématem týkajícím se rodiny či volného času vašeho mexického společníka.
 4. Komunikace je klíčem k úspěchu - Osobní vztah lze posilovat i pravidelnými cestami za mexickým partnerem; v tomto ohledu se také nebojte Vašeho společníka pozvat k vám do Česka. Zároveň vždy preferujte telefonát před e-mailem. Při telefonické komunikaci však respektujte polední  pauzu (přibližně 13–16 mexického času) a státní svátky.
 5. Dochvilnost je výsadou králů - Je pravděpodobné, že Váš partner nebude vždy dochvilný, pojem času je v Mexiku jiný než v Evropě. Od českého protějšku se však dochvilnost bude vždy očekávat.
 6. Prezentace na úrovni - V Mexiku se klade velký důraz na prezentaci vás osobně i vaší společnosti, dbejte tedy nejen na kvalitní propagační materiály (ty musí byt přehledné, stručné a zřetelné), ale i na váš zevnějšek. V Mexiku stejně jako všude jinde platí, že šaty dělají člověka.
 7. Kritika stranou - Dejte si pozor na kritiku, i ta konstruktivní zde bývá vnímána velmi negativně.
 8. Zájem o mexickou kulturu otevírá dveře - Dobře se připravte na jednání: přichystejte si přesvědčivé argumenty týkající se vašeho výrobku a neustále jej zdůrazňujte. Zároveň je vhodné projevit zájem o mexickou kulturu, partner to ocení. Vyvarujte jakékoli kritiky či témat spjatých s politikou.
 9. Slib neznamená závazek - Dávejte si pozor na sliby a dohodnuté postupy, Mexičan vám zřídkakdy řekne „ne“, to však neznamená, že se můžete spolehnout na opak. Neustále se ujišťujte o postupu a ověřujte si, že skutečně oba máte jasno v tom, kam se dosavadní jednání ubírají.
 10. Drobná pozornost vždy potěší - Cokoliv, co je spjaté s Českou republikou, s vaší společností či se zájmy obchodního partnera, bude jistě kladně přijato a zajistí prohloubení vzájemné spolupráce. Dárky jsou vítány při každém vašem setkání.

Nejbližší související akce

RIM Zacatecas 2020 30. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Veletrh
Mexiko
Zacatecas,
Mexiko
Více informací