Singapur

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

SingapurSingapur

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

30.3.2020, Singapur
Jihoasijský ostrovní stát patřil k prvním zemím postiženým koronavirem, už ale epidemii dokázal zastavit. Díky rozsáhlému testování a dobré organizaci zvládl nákazu bez přehnaného omezení chodu společnosti.

První nemocný s covid-19 byl v Singapuru zjištěn dne 24. ledna a do 27. března bylo zjištěno celkem 683 případů (celkový počet obyvatel je zhruba 5,8 milionu), z čehož 172 se vyléčilo, zemřely dvě soby a 509 osob je v léčení.

O půlnoci z pondělí 23. března na úterý 24. března zavedl Singapur restriktivní opatření pro vstup do země. Zavedl úplný zákaz vstupu a dokonce zákaz letištního tranzitu pro všechny zahraniční turisty. Občanům Singapuru bylo stanoveno odložit veškeré cesty (soukromé i služební) do zahraničí. Občané a osoby s dlouhodobým pobytem v zemi podléhají při návratu z ciziny čtrnáctidenní karanténě.

Karanténa musí mít přesné parametry
Singapurci vracející se ze světa mohou do domácí karantény ovšem pouze tehdy, pokud mají samostatný pokoj a druhé WC. Jinak jsou sváženy do státem pronajatých hotelů, kde si odbudou dvoutydenní karanténu, aby neohrozili rodinné příslušníky. Teprve poté mohou domů. Toto opatření platí dokonce i pro děti, které pokud se vracejí sami od příbuzných ze světa, se nesmějí na letišti setkat ani se svými rodiči a jsou odváženi do dvoutýdenní karantény ve státem pronajatých hotelech a s rodiči se setkají až po uplynutí karantény. (Informace ze středečního místního tisku – je třeba mít na paměti, že Singapur není demokracie, ale tvrdý autoritativní stát).

Školy zatím restrikcím unikly
Ode dne 26. března až do 30. dubna se zavřely všechny bary, kluby, kina. Skupiny v mimopracovních a mimoškolních aktivitách nesmí přesáhnout 10 osob. Školy zatím nadále fungují, avšak podle místního tisku se uvažuje se o jejich uzavření.

Veřejná doprava není nijak omezena a město zajišťuje pravidelnou dezinfekci metra a autobusů. Pořádání kulturních akcí, veletrhů a náboženských shromáždění je zastaveno. Je stanoveno vybavit všechny pracoviště sanitárním roztokem na ruce. Doporučeno vyhnout se místům s větší koncentrací osob. Roušky zatím nejsou povinné a nosí je tak zhruba 25 procent populace. Provoz restaurací zatím není omezen, ale všude jsou sanitární gely či desinfekční roztoky na ruce.

Při vstupu do budov je kontrola
Všichni prochází při vstupu do kancelářských budov, výrobních závodů či státních úřadů každodenní zdravotní kontrolou tělesné teploty. Jde o okamžité měřiče tělesné teploty na principu infračerveného záření. Následně dostane člověk nálepku, že je pro tento den zdráv, kterou musí nosit přilepenu viditelně na oblečení.

Podobně při vstupu do restaurací, do kadeřnictví, do nemocnic jsou opět umístěny kontroly tělesné teploty. Každý člověk, který v daný den opustí byt a jde do práce nebo například k holiči, projde touto kontrolou.

Pokud člověk vstupuje do budovy, ve které není zaměstnán, tak vedle měření tělesné teploty se do systému ukládá jméno a telefonní číslo, aby byl dohledatelný. Pokud by se u někoho v budově zjistil koronavirus, musel by se dotyčný člověk dostavit na testování.

Byl zaveden systém bezpečných restaurací. Opět vedle měření tělesné teploty musí host zadat do centrálního webu jméno a kontaktní číslo (čas a název restaurace se načte přes QR kód). To pro případ, že by později byl u některého z hostů či personálu odhalen covid-19. V takovém případě je možno okamžitě svolat k testování lidi, kteří se v restauraci nacházeli ve stejné době.

Obecně lze říci, že cílem je mít jmenovitá data, kde se kdo kdy vyskytoval, aby v případě výskytu covid-19 u někoho bylo možno identifikovat a svolat ke kontrole osoby, které se vyskytovaly v témže místě ve stejném, případně následném čase.

Obchodní a pracovní život uvnitř Singapuru se zatím nezastavil, avšak veletrhy jsou posunuty na léto až podzim. Obecně lze ohledně koronaviru konstatovat: vysoká profesionalita, občanská ohleduplnost, disciplinovanost, žádná panika, všichni respektují, co je stanoveno.
Jiří Zavadil, Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Singapur

Autor: Jiří Zavadil, CzechTrade Singapur, 30.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Singapuru a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Singapur je vysoce moderní, dynamickou a flexibilní ekonomikou. Přestože Singapur není svou rozlohou velký, je hlavním centrem Jihovýchodní Asie. Řada firem zde má svá obchodní centra, takže v tomto smyslu jde o velice perspektivní trh, na kterém je však nutné počítat s velmi tvrdou mezinárodní konkurencí.

Vzhledem k národnostní pestrosti - Číňané, Malajci, Prekarnanci (míšenci čínských mužů a malajských žen), Indové a částečně také pracovníci ze západní civilizace - je teritorium kulturně i obchodně velmi různorodé.

Uplatnění zde najdou především velmi sofistikované výrobky nebo předměty designového charakteru, ale i celá řada další produkce, neboť Singapur dováží dominantní část výrobků.

Podrobné teritoriální informace o singapurské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +8 hodin

Desatero pro obchodování

SingapurSingapur
 1. Singapurský partner vám nikdy neřekne zcela jednoznačně zamítavé stanovisko, aby neztratil tvář.
 2. Buďte velmi opatrní s kritikou. Snažte se být opravdu velmi empatičtí.
 3. Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.
 4. Opakovaně se ujišťujte, zda vám obchodní partner opravdu správně rozumí.
 5. Buďte za všech okolností zdvořilí, trpěliví a snažte se být dochvilní.
 6. Propagační materiály mějte připravené kompletně v angličtině.
 7. Osobní jednání je nutností, alespoň v období vytváření obchodního vztahu.
 8. Singapurská kultura je směsicí čínských, malajských, indických i indonéských tradic a zvyků, proto si vytvořte pozitivní vztah k celé asijské mentalitě. Obchodní partner to ocení.
 9. Neprojevujte navenek své emoce (zejména negativní, jako např. rozčarování nad vývojem jednání), neboť zvyšování hlasu bude partner vnímat jako ztrátu sebekontroly.
 10. Vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku i majetku.
  Důležitý je respekt ke starší generaci.