Singapur

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

SingapurSingapur

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

6.4.2020, Singapur
Singapur výrazně přitvrdil v boji s koronavirem

Na období čtyř týdnů od 7. dubna do 4. května se v Singapuru zastavuje chod všech firem a institucí, které nejsou pro život nezbytné.

Jihoasijský ostrovní stát patřil k prvním zemím postiženým koronavirem. Díky rozsáhlému testování a dobré organizaci dlouho zvládal nákazu bez přehnaného omezení chodu společnosti, nyní však v opatřeních výrazně přitvrdil.

První nemocný s covid-19 byl v Singapuru zjištěn dne 24. ledna a do 5. dubna bylo zjištěno celkem 1309 případů (celkový počet obyvatel je zhruba 5,8 milionu), z čehož se 320 lidí vyléčilo, zemřelo šest osob a téměř tisíc nakažených je v léčení.

Singapur zavedl restriktivní opatření pro vstup do země – platí úplný zákaz vstupu (i dokonce zákaz letištního tranzitu) pro všechny kromě Singapurců vracejících se ze světa nebo lidí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty v Singapuru.

Všechny tyto osoby se však musejí podrobit při návratu z ciziny čtrnáctidenní karanténě. Občanům Singapuru bylo stanoveno odložit veškeré cesty (soukromé i služební) do zahraničí.

Karanténa musí mít přesné parametry
Singapurci vracející se ze světa mohou do domácí karantény ovšem pouze tehdy, pokud mají samostatný pokoj a druhé WC. Jinak jsou sváženy do státem pronajatých hotelů, kde si odbudou dvoutydenní karanténu, aby neohrozili rodinné příslušníky. Teprve poté mohou domů. Toto opatření platí dokonce i pro děti, které pokud se vracejí sami od příbuzných ze světa, se nesmějí na letišti setkat ani se svými rodiči a jsou odváženi do dvoutýdenní karantény ve státem pronajatých hotelech a s rodiči se setkají až po uplynutí karantény. (je třeba mít na paměti, že Singapur není demokracie, ale tvrdý autoritářský stát).

Školy se již také uzavírají
Dochází k uzavírání řady zařízení. Již koncem března byly uzavřeny všechny bary, kluby a kina. Lidé se nesmějí scházet ve více než deseti lidech.

Nově byly na období od 8. dubna do 4. května uzavřeny školy (základní, střední, vysoké), otevřeny zůstávají pouze mateřské školy a to výhradně pro děti rodičů pracujících ve státem vyjmenovaných důležitých provozech, neboť v minulém týdnu bylo vydáno nařízení, aby všichni, kdo mohou, pracovali z domova.

Počty lidí pracujících v kancelářských budovách se v průběhu minulého týdne začaly výrazně snižovat.

Veřejná doprava není nijak omezena a město zajišťuje pravidelnou dezinfekci metra a autobusů. Pořádání kulturních akcí, veletrhů a náboženských shromáždění je zastaveno. Je stanoveno vybavit všechny pracoviště sanitárním roztokem na ruce. Na řadě pracovišť se musejí používat ústní roušky.

Doporučeno je vyhnout se místům s větší koncentrací osob. Provozy rychlého občerstvení prodávají pouze jídlo sebou, restaurace zařazené do systému tzv. bezpečných „smart“ restaurací jsou v provozu, avšak evidují každého zákazníka jmenovitě přes centrální webové stránky. Všude jsou sanitární gely či desinfekční roztoky na ruce.

Při vstupu do budov je kontrola
Všichni procházejí při vstupu do kancelářských budov, výrobních závodů či státních úřadů každodenní zdravotní kontrolou tělesné teploty. Jde o okamžité měřiče tělesné teploty na principu infračerveného záření. Následně dostane člověk nálepku, že je pro tento den zdráv, kterou musí nosit přilepenu viditelně na oblečení.

Podobně při vstupu do restaurací, do kadeřnictví, do nemocnic jsou opět umístěny kontroly tělesné teploty. Každý člověk, který v daný den opustí byt a jde do práce nebo například k holiči, projde touto kontrolou.

Pokud člověk vstupuje do budovy, ve které není zaměstnán, tak vedle měření tělesné teploty se do systému ukládá jméno a telefonní číslo, aby byl dohledatelný. Pokud by se u někoho v budově zjistil koronavirus, musel by se dotyčný člověk dostavit na testování.

Byl zaveden systém bezpečných restaurací. Opět vedle měření tělesné teploty musí host zadat do centrálního webu jméno a kontaktní číslo (čas a název restaurace se načte přes QR kód). To pro případ, že by později byl u některého z hostů či personálu odhalen covid-19. V takovém případě je možno okamžitě svolat k testování lidi, kteří se v restauraci nacházeli ve stejné době.

Obecně lze říci, že cílem je mít jmenovitá data, kde se kdo kdy vyskytoval, aby v případě výskytu covid-19 u někoho bylo možno identifikovat a svolat ke kontrole ty, kteří se vyskytovaly v témže místě ve stejném, případně následném čase.

Obchodní a pracovní život uvnitř Singapuru se nezastavil zcela, ale výrazně omezil. Obecně lze ohledně koronaviru konstatovat: vysoká profesionalita, občanská ohleduplnost, disciplinovanost, žádná panika, všichni respektují, co je stanoveno.

Autor: Jiří Zavadil, CzechTrade Singapur, 6.4.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Singapuru a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Singapur je vysoce moderní, dynamickou a flexibilní ekonomikou. Přestože Singapur není svou rozlohou velký, je hlavním centrem Jihovýchodní Asie. Řada firem zde má svá obchodní centra, takže v tomto smyslu jde o velice perspektivní trh, na kterém je však nutné počítat s velmi tvrdou mezinárodní konkurencí.

Vzhledem k národnostní pestrosti - Číňané, Malajci, Prekarnanci (míšenci čínských mužů a malajských žen), Indové a částečně také pracovníci ze západní civilizace - je teritorium kulturně i obchodně velmi různorodé.

Uplatnění zde najdou především velmi sofistikované výrobky nebo předměty designového charakteru, ale i celá řada další produkce, neboť Singapur dováží dominantní část výrobků.

Podrobné teritoriální informace o singapurské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +8 hodin

Desatero pro obchodování

SingapurSingapur
 1. Singapurský partner vám nikdy neřekne zcela jednoznačně zamítavé stanovisko, aby neztratil tvář.
 2. Buďte velmi opatrní s kritikou. Snažte se být opravdu velmi empatičtí.
 3. Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.
 4. Opakovaně se ujišťujte, zda vám obchodní partner opravdu správně rozumí.
 5. Buďte za všech okolností zdvořilí, trpěliví a snažte se být dochvilní.
 6. Propagační materiály mějte připravené kompletně v angličtině.
 7. Osobní jednání je nutností, alespoň v období vytváření obchodního vztahu.
 8. Singapurská kultura je směsicí čínských, malajských, indických i indonéských tradic a zvyků, proto si vytvořte pozitivní vztah k celé asijské mentalitě. Obchodní partner to ocení.
 9. Neprojevujte navenek své emoce (zejména negativní, jako např. rozčarování nad vývojem jednání), neboť zvyšování hlasu bude partner vnímat jako ztrátu sebekontroly.
 10. Vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku i majetku.
  Důležitý je respekt ke starší generaci.