Thajsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

ThajskoThajsko

Doporučení pro vstup na thajský trh za pandemické situace koronaviru

 1. Příprava na vstup na thajský trh
  Thajský trh je vysoce konkurenční a protekcionistický, vstup na něj je dlouhodobou záležitostí. Neexistuje jeden univerzální návod, jak vstoupit na trh, každý výrobek či služba vyžaduje individuální strategii, kterou je v současné době nutné rovněž přizpůsobit stávající situaci, kdy pandemie COVID-19 silně zasáhla řadu průmyslových odvětví, jejichž oživení může trvat i několik let. Tento stav by však neměl potenciální zájemce odrazovat, neboť období hospodářského poklesu je možné využít k důkladné přípravě vstupu na trh.
 2. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Zahraniční kancelář CzechTrade Bangkok se specializuje na přípravu a implementaci komplexních strategií vstupu na thajský trh, vždy šitých na míru konkrétnímu klientovi, včetně jejich implementace. V současné době je omezena v možnosti osobních setkání s potenciálními thajskými partnery, očekává však, že by se tato situace mohla v průběhu června zlepšit.
 3. Průzkum trhu
  Základem strategie pro vstup na thajský trh je podrobná analýza daného tržního segmentu a konkurenčního prostředí. Jeho součástí je i analýza dovozních a vývozních statistik pro rozhodnutí, zda je Thajsko čistým dovozcem nebo vývozcem daného produktu nebo skupiny produktů. V některých případech však HS kódy zahrnují širší portfolio výrobků a jejich analýza má omezenou vypovídací schopnost. Pro řadu odvětví je klíčový právní a regulační rámec pro podnikání v daném oboru, včetně požadavků na případnou místní certifikaci.
  Většinu analytické práce je naše kancelář schopná provádět v současné době formou výzkumu od stolu, některé informace však bude nutné ověřit při osobních setkáních po uvolnění restrikcí.
 4. Navazování osobních kontaktů
  Rozhodující pro podnikání v Thajsku je navázání osobních kontaktů s potenciálními obchodními partnery a získání jejich důvěry. Thajci jsou obecně velmi opatrní a bez osobní znalosti obchodních partnerů do rozvoje obchodu neinvestují.
  ZK Bangkok vám může pomoci v identifikování vhodných obchodních partnerů a navázání osobních vztahů v době, kdy není možné zatím do Thajska cestovat. S ohledem na stávající omezení sociálních kontaktů je však tento proces složitý, v některých případech se i přesto daří navázat kontakt telefonicky a rozvíjet jej přes online aplikace.

Zpravodajství s informacemi a přehledem opatření proti šíření koronaviru v Thajsku.

 

Obecné informace o teritoriu

Thajsko je s téměř 70 mil. obyvatel čtvrtou nejlidnatější zemí uskupení zemí ASEAN a po Indonésii disponuje druhým největším HDP, který je přibližně dvakrát tak velký jako hrubý domácí produkt České republiky. Nejvýznamnějším odvětvím je se 36% podílem na HDP průmysl a Thajsko se tak řadí mezi nejprůmyslovější země, obdobně jako Česká republika.

Většina průmyslu se nachází v centrálním Thajsku, kde je také soustředěna největší domácí kupní síla a kde se nacházejí i významné exportní přístavy. Aglomerace hlavního města Bangkoku a přilehlých provincií je s 11 mil. obyvatel obchodním, finančním i kulturním centrem sub-regionu širšího Mekongu zahrnujícího Laos, Kambodžu, Myanmar, Vietnam a jižní Čínu. Strategická poloha v centru Indicko-pacifického regionu v kombinaci se stabilním makroekonomickým prostředím a kvalifikovanou pracovní silou dělají z Thajska ideální lokalitu pro zahraniční investice. Vytvoření společného trhu v rámci ASEAN Economic Community (AEC) v roce 2015 dále usnadňuje přístup thajských firem na trhy nejrychleji rostoucího regionu se 650 mil. potenciálních zákazníků.

Po pěti letech vlády vojenské junty proběhly v březnu 2019 volby do parlamentu a v červenci byla jmenována nová vláda v čele s bývalým šéfem junty Prayut Chan-o-cha. Vláda pokračuje v ekonomické politice nastolené vojenskou juntou, mezi jejíž pilíře patří vytvoření nové hospodářské zóny tzv. Východního ekonomického koridoru, kam se snaží přilákat investory do 11 preferovaných odvětví: automobilová výroba nové generace, chytrá elektronika, turistika pro bohaté, zdravotní a lázeňská turistika, zemědělství a biotechnologie, potravinářství, robotika pro průmysl, logistika a letecký průmysl, biopaliva a biochemie, digitální ekonomika, zdravotnické služby a obranný průmysl. Zároveň vláda podporuje masivní investice do dopravní infrastruktury, zejména městské kolejové veřejné dopravy a železnic. Velkým tématem se stal průmysl 4.0, s jehož pomocí se Thajsko snaží zvýšit svojí mezinárodní konkurenceschopnost.

Podrobné teritoriální informace o thajské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +7 hodin

Desatero pro obchodování

ThajskoThajsko
 1. V Thajsku má vše svůj čas. 
  Neočekávejte podepsání obchodního kontraktu při prvním jednání. Thajci vyžadují dostatek času na důkladné zvážení nabídky.
 2. Thajci považují za nejdůležitější souhlas a soulad. 
  Nikdy nevystavujte svého partnera konfrontaci nebo mu veřejně nedokazujte, že se mýlí. Diplomatické svedení viny na nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování tváře bývá náležitě oceněno.
 3. Všechny vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku, majetku, prestiže a osobního či politického statusu. 
  Protokol určovaný společenskou hierarchií ovládá téměř každý aspekt chování Thajců v rodinách, úředních organizacích, školách i vládě.
 4. Thajci velmi dbají na svůj zevnějšek a stejně hodnotí i své partnery.
  Nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy. Nejrůznější doplňky (šperky, hodinky, spony a zlato obecně) jsou rovněž vhodné.
 5. Dochvilnost nade vše.
  Na schůzku přijďte včas, byť to díky dopravním zácpám nemusí být jednoduché. Na druhou stranu vás nesmí překvapit, musíte-li čekat na své thajské partnery.
 6. Thajského obchodního partnera nejlépe získáte přes osobní vazby. 
  Vzájemná osobní důvěra je pro Thajce velice důležitá. A naopak, důvěryhodný thajský partner je nezbytný pro jakoukoli zahraniční firmu s ambicemi na trhu.
 7. Vhodným počátkem kontaktů je pozvání na večeři do kvalitní restaurace. 
  K zakázaným tématům konverzace patří jakákoli kritika Thajska, krále a jeho rodiny, náboženství či prostituce. Účet zásadně platí hostitel a pouze jedna osoba. Dárky jsou velmi kladně přijímané.
 8. Thajsko má zcela specifický právní systém, který jen vzdáleně připomíná právo západní. 
  Proto je třeba se spolehnout na služby místních právníků.
 9. Před vstupem do soukromého domu si nezapomeňte zout boty.
  Nikdy na nikoho a na něco neukazujte nohou a není slušné sedět s překříženýma nohama před starší osobou. Dále se dotýkejte hlavy, neboť ta je v buddhismu považovaná za sídlo duše. Neslušné je ukazovat na někoho prstem a upřeně „zírat“ do tváře.
 10. Důležité je pozorné naslouchání tomu, co nebylo řečeno.
  Jinými slovy, z drobných náznaků si vyvodit správnou odpověď. Thajci málokdy něco přímo odmítnou, spíše naznačují a krouží kolem skutečného problému.

Články a rozhovory

Vietnam Vietnam
Thajsko Thajsko
Japonsko Japonsko
Singapur Singapur
Korejská republika Korejská republika
| 18. 5. 2020