Austrálie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v australském Sydnex je rozšířena i Na Nový Zéland.

Informace z teritoria

AustrálieAustrálie

Doporučení pro vstup na trh Austrálie a Nového Zélandu za současné situace

 1. Doporučujeme sledovat aktuální informaci o obou teritoriích na www.businessinfo.cz
  Pro vyhledání vhodných kontaktů doporučujeme reference týkající se exportu z některých zemí západní Evropy či USA. Firma musí umět definovat cílovou skupinu, kterou si bude přát v rámci daného trhu oslovit.  K tomu je poměrně zásadní mít reprezentativní web v anglickém jazyce (nejlépe na vysoké úrovni např. amerických společností). Na webu je možné mít i krátké video v angličtině představující firmu a vybranou komoditu či technologii.
 2. Na základě uvedení HS kódu z celního sazebníku zástupce zahraniční kanceláře v Sydney definuje tarifní a netarifní překážky. 
  Pokud nejsou tyto překážky limitující pro dovoz, zástupce zastoupení CzechTrade vyhledá kontakty zacílené na cílovou skupinu definovanou českou společností. 
  Česká společnost definuje konkurenční výhodu a přidanou hodnotu svých produktů či technologií, uvede jaké certifikace již má a reference z vývozu ze západních ekonomik.
 3. Osloví se vybrané kontakty emailem s krátkým velmi zacíleným představením české firmy na vybrané kontakty. Za běžné situace se do firem zavolá a zjišťuje se zpětná vazba. V  současné situaci převážně firmy reagují na emaily, i když ne ve všech oborech.
 4. Za současné situace doporučujeme připravit si skvělou prezentaci webové stránky v angličtině a tzv. představovací dopis.
  Zástupce české firmy bude kontaktovat příslušného oborového konzultanta z centrály CzechTrade, který zjistí prvotní informace, jak české firmě můžeme pomoci, a který osloví zástupce dané zahraniční kanceláře. Vyjasní se časové možnosti zahraniční kanceláře a spolupráce může začít!

Zpravodajství s informacemi a přehledem opatření proti šíření koronaviru v Austrálii
 

Obecné informace o teritoriu

Austrálie je 12. největší světovou ekonomikou a jedná se o jednu z nejodolnějších ekonomik světa. Nejvýznamnější sektor služeb tvoří 68 % HDP. Austrálie disponuje významnými zásobami nerostných surovin, kde těžební sektor spolu se zemědělstvím tvoří 19 % HDP. Austrálie má silnou a dlouhodobě stabilní ekonomiku a je významným finančním centrem.

Austrálie byla jako exportní destinace českého zboží v roce 2018 na 38. místě, z hlediska importu na 51. místě a z pohledu vzájemného obratu, který v roce 2018 dosáhl 627 mil USD pak na 48. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě 248 mil USD. V roce 2018 ČR vyvezla do Austrálie zboží za 437,5 mil USD.  Dovoz zboží z Austrálie do ČR v r. 2018 dosáhl hodnoty 189,6 mil USD. Vzájemný obchod se službami pak v roce 2018 dosáhl hodnoty 59 mil USD.

České společnosti mají příležitost se prosadit na australském trhu strojírenskými celky, technologiemi pro těžební průmysl či zemědělství, technologiemi pro obnovitelné zdroje energie. Další obchodní příležitostí představují lehká dopravní letadla či jejich komponenty, kolejová vozidla a spolupráce ve vědě a výzkumu – především biotechnologie, nanotechnologie a kompozitní materiály.

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Austrálie svou rozlohou zasahuje do 3 časových zón GMT +8 až +10 hod. Sezónní změna času je zavedená jen na části území.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve městě Sydney náleží do pásma Východního času, který je stanovený GMT +10 hod. a používá letní čas GMT +11 hod. v období od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle.

Nový ZélandNový Zéland

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

9.6.2020, Sydney
Nový Zéland v lepší kondici

Počet nakažených na Novém Zélandu  k 7. červnu zůstává na 1504 a toto číslo se nezměnilo již po 16 dní. Bylo zaznamenáno dvaadvacet úmrtí v důsledku nákazy. Ačkoliv čísla v porovnání s ostatními státy v žádné fázi globální pandemie nebyla tak vysoká, vláda Nového Zélandu se snažila zamezit šíření nového typu koronaviru opravdu důsledně.

Dne 28. března byl vyhlášen stav ohrožení země číslo 4, což pro obyvatele Nového Zélandu znamenalo výrazné omezení pohybu. V zásadě došlo k nařízení karantény s výjimkou cesty do zaměstnání, které nelze vykonávat z domova, na nákup či k doktorovi. Důvodem k opuštění domova může být také sport. Tím je však výčet aktivit vyčerpán. Školy byly až do odvolání zavřeny.

Nový Zéland také výrazně omezil všechny mezinárodní lety a domácí lety byly zrušeny úplně s výjimkou nutné osobní přepravy a přepravy zboží.

V souvislosti s vydanými restrikcemi také vláda oznámila stimulační balíček na podporu ekonomiky, podniků a obyvatel, kteří v důsledku koronaviru nemohou vykonávat své zaměstnání.

Celková částka této vládní podpory činí 12,2 miliard dolarů, což odpovídá zhruba 4 procentům celkového HDP země. Při přepočítání částky na obyvatele se jedná o jednu z nejvyšších podpor ekonomiky na světě. Finance budou směřovány především na podporu podniků a zaměstnanců, kteří se musí v důsledku nařízení izolovat, a tudíž nemohou vykonávat své povolání.

Stav ohrožení číslo 4 byl vyhlášen do 26. dubna a od pondělí 27. dubna platil stav ohrožení země číslo 3, a to na další dva týdny. Od čtvrtka 14. května se restrikce dále uvolnily a byl vyhlášen stav ohrožení země číslo 2.

Přesun ke stavu ohrožení země číslo 2 pro Novozélanďany znamenal, že je možné například organizovat akce do 100 lidí, znovuotevřela se většina podniků včetně restaurací, kadeřnictví nebo posiloven, je také možné se sdružovat na veřejnosti a otevřely se školy. Rovněž došlo k obnovení domácích letů. To vše ale samozřejmě se zvýšenými hygienickými nároky, dodržováním bezpečné vzdálenosti a obecné opatrnosti vzhledem ke stálé hrozbě nákazy.

Stav 2 umožňuje obyvatelům navrátit se ke svým běžným aktivitám, avšak s příslušnou obezřetností a především zodpovědností. Otevírání hranic pro turisty ani obnovení mezinárodních letů však prozatím v plánu není. V nadcházejícím týdnu pravděpodobně dojde ke zmírnění všech dosavadních restrikcí, a tím tedy k přesunu ke stavu ohrožení země číslo 1. Jediným omezením budou nadále uzavřené hranice pro turisty.

Vývoj situace nákazy bude vláda na Novém Zélandu nadále monitorovat, avšak vypadá to, že se Zéland jednoznačně zařadil mezi státy světa, kterým se podařilo nákazu covid-19 zachytit včas a eliminovat. Za týden od 17. do 24. května byl zvýšen počet nakažených o pouhé čtyři osoby. Od týdnu nadcházejícího pak žádné nové případy v zemi nejsou.

Autorka: Alice Fibigrová, CzechTrade Sydney, 9.6.2020

Všichni naši kolegové pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.
Archiv zpráv

Obecné informace o teritoriu

V žebříčku konkurenceschopnosti je podle Světového ekonomického fóra WEF Nový Zéland na 13. pozici (ze 137 zemí) a dle OECD není exportně rizikovou zemí. Své postavení získal díky záviděníhodnému stavu veřejného sektoru a státní správy, která zaručuje příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí.

Na Novém Zélandě s 4,5 milionem obyvateli jsou příležitosti pro civilní letecký průmysl, obranný průmysl, ze zemědělství pro zemědělskou techniku, v oblasti energetiky jsou to především technologie spojené s obnovitelnými zdroji energie, v železniční a kolejové dopravě, strojírenství, v odvětví biotechnologií a léčiv.

V roce 2020 má vstoupit v platnost Dohoda o volném obchodu FTA, která přinese odstranění tarifních i netarifních překážek a usnadní tak firmám vstup na tamní trhy. 

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

AustrálieAustrálie
 1. Nepodceňujte přípravu – Precizní příprava podkladů a argumentů k jednání je klíčová. Nutností jsou přehledné a upoutávající materiály o daném produktu, technologii či službě.
 2. Buďte sebevědomí nikoliv arogantní – Australané jsou tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti své nabídky a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.
 3. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem – Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody a domluvené termíny. V případě zpoždění obratem informujte australského partnera a situaci řešte k oboustranné spokojenosti.
 4. Buďte flexibilní – Na projevený zájem o vaše produkty je třeba reagovat co nejrychleji, včetně dodání podkladů potřebných pro rozhodování (nabídka, ceník, katalog apod.). Tím prokážete váš profesionální přístup a vážný zájem o spolupráci.
 5. Buďte aktivní a iniciativní – Udržujte s australskými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o vašich nových produktech. Při konverzaci naslouchejte a buďte aktivní posluchači. Sdělení vašich názorů (i kritických) je oceňováno, avšak dodržujte přímost, stručnost a příliš se nevychvalujte.
 6. Oslovování – Australané se i při prvních jednání brzy začnou oslovovat křestním jménem a dále nepoužívají Mr./Mrs. S tykáním vyčkejte na vyzvání protistrany.
 7. Silný obchodní partner – Na australském trhu mají šanci uspět produkty vysoké kvality. Pro obyvatele je důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. V Austrálii stále může přetrvávat i určitá rezervovanost v přístupu k zemím tzv. východní Evropy. ČR prezentovat jako Central Europe.
 8. Respektujte specifika místního prostředí – Buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních australských hodnot. Při jednáních Australané ocení stručnost, přímost a otevřené a korektní vystupování. Smlouvání není obvyklé.
 9. Buďte aktivní – Českým firmám a oborovým asociacím může velmi prospět účast na australských veletrzích. Hledejte obchodní zástupce, kteří vám podnikání v Austrálii usnadní.
 10. Využijte služeb profesionálů – Doporučujeme využít služeb odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku znalých místního prostředí, v případě nutnosti i se specializací na daný průmyslový segment.
Nový ZélandNový Zéland
 1. Nepodceňujte přípravu - Novozélanďané jsou přátelští a otevření lidé. Nezapomínejte na přesnost, dochvilnost a precizní přípravu na jednání. Doporučujeme přehledné propagační materiály a web v angličtině.
 2. Buďte sebevědomí – Novozélanďané jsou tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti své nabídky a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.
 3. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem - Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody. V případě zpoždění obratem kontaktujte novozélandského partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.
 4. Buďte flexibilní - Na projevený zájem o vaše produkty je třeba reagovat co nejrychleji, včetně dodání podkladů potřebných pro rozhodování (nabídka, ceník, katalog apod.). Tím prokážete váš profesionální přístup a vážný zájem o spolupráci. Oceňují osobni setkání. Už jen fakt, že přijede někdo z Evropy má velkou váhu.
 5. Buďte aktivní a iniciativní - Sledujte situaci na trhu a monitorujte trendy. Udržujte s novozélandskými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.
 6. Oslovování - Novozélanďané se i při prvních jednání brzy začnou oslovovat křestním jménem a dále nepoužívají Mr./Mrs. S tykáním vyčkejte na vyzvání protistrany.
 7. Silný obchodní partner – Země patří k zemím s nejvyšší životní úrovní na světě, proto mají šanci uspět produkty vysoké kvality. Pro tamní obyvatele je důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. Jsou rezervovaní v přístupu k zemím tzv. východní Evropy. ČR prezentovat jako Central Europe.
 8. Respektujte specifika místního prostředí - Buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních australských hodnot. Při jednáních Novozélanďané ocení stručnost, přímost a otevřené a korektní vystupování. Smlouvání není obvyklé.
 9. Buďte aktivní – Doporučujeme účast na veletrzích. Hledejte obchodní zástupce, kteří vám podnikání na Novém Zélandu usnadní. Přítomnost na místním trhu, a nebo alespon caste navstevy jsou nutne pro dlouhodoby uspech.
 10. Využijte služeb profesionálů - Využijte služeb místních odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku. Nezbytné kontakty vám může pomoci zprostředkovat CzechTrade v Sydney.

Nejbližší související akce

The Australasian Hospitality and Gaming Expo 2020 10. 3. 2021 - 11. 3. 2021 Veletrh
Austrálie
Brisbane,
Austrálie
Více informací

Články a rozhovory