Austrálie a Nový Zéland

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v australském Sydnex je rozšířena i na Nový Zéland.

Informace z teritoria

AustrálieAustrálie

Doporučení pro vstup na australský trh

 1. Pro vyhledání vhodných kontaktů doporučujeme reference týkající se exportu z některých zemí západní Evropy či USA. Firma musí umět definovat cílovou skupinu, kterou si bude přát v rámci daného trhu oslovit.  K tomu je poměrně zásadní mít reprezentativní web v anglickém jazyce (nejlépe na vysoké úrovni např. amerických společností). Na webu je možné mít i krátké video v angličtině představující firmu a vybranou komoditu či technologii.
 2. Na základě uvedení HS kódu z celního sazebníku zástupce zahraniční kanceláře v Sydney definuje tarifní a netarifní překážky. 
  Pokud nejsou tyto překážky limitující pro dovoz, zástupce zastoupení CzechTrade vyhledá kontakty zacílené na cílovou skupinu definovanou českou společností. 
  Česká společnost definuje konkurenční výhodu a přidanou hodnotu svých produktů či technologií, uvede jaké certifikace již má a reference z vývozu ze západních ekonomik.
 3. Osloví se vybrané kontakty emailem s krátkým velmi zacíleným představením české firmy na vybrané kontakty. Za běžné situace se do firem zavolá a zjišťuje se zpětná vazba. V  současné situaci převážně firmy reagují na emaily, i když ne ve všech oborech.
 4. Za současné situace doporučujeme připravit si skvělou prezentaci webové stránky v angličtině a tzv. představovací dopis.
  Zástupce české firmy bude kontaktovat příslušného oborového konzultanta z centrály CzechTrade, který zjistí prvotní informace, jak české firmě můžeme pomoci, a který osloví zástupce dané zahraniční kanceláře. Vyjasní se časové možnosti zahraniční kanceláře a spolupráce může začít!
 5. Doporučujeme sledovat aktuální informaci o obou teritoriích na www.businessinfo.cz

 

Obecné informace o teritoriu

Australská ekonomika poprvé od roku 1991 zaznamenala recesi až v roce 2020. Reálný HDP se v následujícím roce navrátil na úroveň roku 2019. Přebytek běžného účtu vzrostl o 3,817 miliardy australských dolarů na 14,523. Deficit kapitálového a finančního účtu vzrostl ze 4,270 miliardy na 9,999 miliardy. Zahraniční zadlužení se zvýšilo z 2,7 na 1165,3 miliardy australských dolarů.

Vláda v průběhu pandemie podpořila ekonomiku 291 miliardou australských dolarů. Rozpočet na období 2021-2022 počítá se schodkem 106 milionu dolarů, to je 5 % HDP. Cílí především na obnovu ekonomiky a tvorbu pracovních míst. Významná část rozpočtu připadá na zlepšení péče o seniory (17,7 miliardy zejména podpora domácí péče), další 20,7 miliardy je alokováno na daňové úlevy firmám. Rozpočet dále počítá s podporou nejvíce zasaženým odvětvím, jakými jsou letecká doprava a cestovní ruch (1,2 miliardy), australské digitální ekonomice v programu Digital Economy Strategy (1,2 miliardy) a regionům.

V následující dekádě se vláda zavázala poskytnout 15,2 miliardy australských dolarů do infrastruktury. Částka 3,4 miliardy byla přidělena na podporu pracujících žen. Více než polovina bude věnována na zlepšení dostupnosti předškolní péče.

Letošní rozpočet se zaměřil také na podporu mentálního zdraví. Vláda pokračuje s daňovými úlevami pro Australany s nízkým a středním příjmem. Očekává se, že se rozpočtový schodek během příštích čtyř let sníží téměř na polovinu vzhledem k silnějšímu růstu ekonomiky.

Obchodní výměna s ČR se drží na stabilní úrovni. V roce 2020 došlo v porovnání s předchozím rokem ke zvýšení českého exportu do Austrálie. Dovozy do ČR se snížily. Největší položku českého vývozu představují osobní automobily, dále motory, hračky, stavební stroje. Australané k nám vyvážejí hlavně vlnu, mince a lékařské přístroje.

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete také na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Austrálie svou rozlohou zasahuje do 3 časových zón GMT +8 až +10 hod. Sezónní změna času je zavedená jen na části území.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve městě Sydney náleží do pásma Východního času, který je stanovený GMT +10 hod. a používá letní čas GMT +11 hod. v období od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle.

Nový ZélandNový Zéland

Aktuální informace o situaci na Novém Zélandu naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Obecné informace o teritoriu

V žebříčku konkurenceschopnosti je podle Světového ekonomického fóra WEF Nový Zéland na 13. pozici (ze 137 zemí) a dle OECD není exportně rizikovou zemí. Své postavení získal díky záviděníhodnému stavu veřejného sektoru a státní správy, která zaručuje příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí.

Na Novém Zélandě s 4,5 milionem obyvateli jsou příležitosti pro civilní letecký průmysl, obranný průmysl, ze zemědělství pro zemědělskou techniku, v oblasti energetiky jsou to především technologie spojené s obnovitelnými zdroji energie, v železniční a kolejové dopravě, strojírenství, v odvětví biotechnologií a léčiv.

V roce 2020 má vstoupit v platnost Dohoda o volném obchodu FTA, která přinese odstranění tarifních i netarifních překážek a usnadní tak firmám vstup na tamní trhy. 

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

AustrálieAustrálie
 1. Nepodceňujte přípravu – Precizní příprava podkladů a argumentů k jednání je klíčová. Nutností jsou přehledné a upoutávající materiály o daném produktu, technologii či službě.
 2. Buďte sebevědomí nikoliv arogantní – Australané jsou tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti své nabídky a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.
 3. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem – Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody a domluvené termíny. V případě zpoždění obratem informujte australského partnera a situaci řešte k oboustranné spokojenosti.
 4. Buďte flexibilní – Na projevený zájem o vaše produkty je třeba reagovat co nejrychleji, včetně dodání podkladů potřebných pro rozhodování (nabídka, ceník, katalog apod.). Tím prokážete váš profesionální přístup a vážný zájem o spolupráci.
 5. Buďte aktivní a iniciativní – Udržujte s australskými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o vašich nových produktech. Při konverzaci naslouchejte a buďte aktivní posluchači. Sdělení vašich názorů (i kritických) je oceňováno, avšak dodržujte přímost, stručnost a příliš se nevychvalujte.
 6. Oslovování – Australané se i při prvních jednání brzy začnou oslovovat křestním jménem a dále nepoužívají Mr./Mrs. S tykáním vyčkejte na vyzvání protistrany.
 7. Silný obchodní partner – Na australském trhu mají šanci uspět produkty vysoké kvality. Pro obyvatele je důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. V Austrálii stále může přetrvávat i určitá rezervovanost v přístupu k zemím tzv. východní Evropy. ČR prezentovat jako Central Europe.
 8. Respektujte specifika místního prostředí – Buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních australských hodnot. Při jednáních Australané ocení stručnost, přímost a otevřené a korektní vystupování. Smlouvání není obvyklé.
 9. Buďte aktivní – Českým firmám a oborovým asociacím může velmi prospět účast na australských veletrzích. Hledejte obchodní zástupce, kteří vám podnikání v Austrálii usnadní.
 10. Využijte služeb profesionálů – Doporučujeme využít služeb odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku znalých místního prostředí, v případě nutnosti i se specializací na daný průmyslový segment.
Nový ZélandNový Zéland
 1. Nepodceňujte přípravu - Novozélanďané jsou přátelští a otevření lidé. Nezapomínejte na přesnost, dochvilnost a precizní přípravu na jednání. Doporučujeme přehledné propagační materiály a web v angličtině.
 2. Buďte sebevědomí – Novozélanďané jsou tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti své nabídky a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.
 3. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem - Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody. V případě zpoždění obratem kontaktujte novozélandského partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.
 4. Buďte flexibilní - Na projevený zájem o vaše produkty je třeba reagovat co nejrychleji, včetně dodání podkladů potřebných pro rozhodování (nabídka, ceník, katalog apod.). Tím prokážete váš profesionální přístup a vážný zájem o spolupráci. Oceňují osobni setkání. Už jen fakt, že přijede někdo z Evropy má velkou váhu.
 5. Buďte aktivní a iniciativní - Sledujte situaci na trhu a monitorujte trendy. Udržujte s novozélandskými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.
 6. Oslovování - Novozélanďané se i při prvních jednání brzy začnou oslovovat křestním jménem a dále nepoužívají Mr./Mrs. S tykáním vyčkejte na vyzvání protistrany.
 7. Silný obchodní partner – Země patří k zemím s nejvyšší životní úrovní na světě, proto mají šanci uspět produkty vysoké kvality. Pro tamní obyvatele je důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. Jsou rezervovaní v přístupu k zemím tzv. východní Evropy. ČR prezentovat jako Central Europe.
 8. Respektujte specifika místního prostředí - Buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních australských hodnot. Při jednáních Novozélanďané ocení stručnost, přímost a otevřené a korektní vystupování. Smlouvání není obvyklé.
 9. Buďte aktivní – Doporučujeme účast na veletrzích. Hledejte obchodní zástupce, kteří vám podnikání na Novém Zélandu usnadní. Přítomnost na místním trhu, a nebo alespon caste navstevy jsou nutne pro dlouhodoby uspech.
 10. Využijte služeb profesionálů - Využijte služeb místních odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku. Nezbytné kontakty vám může pomoci zprostředkovat CzechTrade v Sydney.