Srbsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

SrbskoSrbsko

Obecné informace o teritoriu

Srbsko je tradičním odbytištěm českého průmyslu a místem českých investic. Tradici a oboustranně výhodnou obchodní výměnu přerušily politické události 90. let spojené s vyhlášením hospodářského embarga.

Země učinila v posledním období významný pokrok v oblasti privatizace a makroekonomické stability. Byla také odstraněna řada celních a technických překážek zatěžujících obchod se zeměmi Evropské unie. Republika Srbsko získala v březnu 2012 status kandidáta členství v EU a vstup do EU je prioritním cílem i současné vlády.

Srbská ekonomika zaznamenávala v posledních letech růst a její pokles byl v době krize nižší než pokles hospodářství zemí eurozóny. Zahraniční investory láká mimo jiné i nejnižší daň z příjmu právnických osob v Evropě. Srbsko má také dohodu o volném obchodu s Ruskou federací. Srbský trh je největší v regionu západního Balkánu a české výrobky jsou zde dobře známé. Srbsko je navíc výhodným východiskem pro vstup na další trhy regionu (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie atd.).

Podrobné teritoriální informace o srbské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

SrbskoSrbsko
  1. Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.
  2. Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.
  3. Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.
  4. Buďte trpěliví, nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať.
  5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
  6. Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě často požaduje slevu.
  7. Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
  8. Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
  9. Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
  10. Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. Využijte služeb srbského právníka.

Nejbližší související akce

SEEBBE 2023 24. 4. 2023 - 27. 4. 2023 Veletrh
Srbsko
Bělehrad,
Srbsko
Více informací