Srbsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

SrbskoSrbsko

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

V Srbsku je od 15. března vyhlášen výjimečný stav. Drtivá většina státních a nestátních organizací a firem nařídila svým zaměstnancům práci z domova. K dnešnímu dni (19. 3.) bylo v Srbsku 97 potvrzených případů nákazy virem COVID-19. Prezident ohlásil nákup potřebného zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky.

 • Jsou uzavřeny hraniční přechody. Do země budou vpuštěni pouze státní příslušníci s platným cestovním dokladem, diplomati a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem.
 • Uzavřené jsou všechny školy, mateřské školky i fakulty. Výuka pro školou povinné žáky pokračuje skrze vysílání veřejnoprávní televize RTS.
 • Restaurace, kavárny a podobné objekty smějí být otevřené v čase od 8 do 20 hodin. Nejvyšší povolený počet osob v uzavřených prostorech nesmí překročit 50 osob.
 • Srbská vláda s účinností od 18. března zakázala volný pohyb pro všechny obyvatele v době od osmé hodinyvečerní do pěti hodin ráno. Výjimku mají pouze držitelé platných pracovních povolení vztahujících se k dané době. Porušení tohoto nařízení je trestným činem. Pro osoby starší 65 let ve městech a starší 70 let ve vesnicích platí absolutní zákaz volného pohybu.
 • Povinná domácí karanténa na 14 dnů bude nařízena všem, kdo vstoupí na území Srbska. Přísnější karenténa na dobu 28 dní je nařízena lidem cestujícím z nejvíce postižených zemí (Itálie, Švýcarsko, Irán, Rumunsko, Španělsko, Německo, Francie, Rakousko, Slovinsko a Řecko). V případě nedodržení nařízené izolace hrozí trest odnětí svobody v délce trvání do 3 let.
 • Veškerá kontaktní místa veřejné správy a přepážky pro styk s veřejností jsou uzavřeny. V Bělehradě jezdí městská hromadná doprava podle sobotního jízdního řádu. Prezident Vučić nicméně pro následující období připustil možnost úplného přerušení provozu MHD a meziměstské hromadné dopravy.
 • Opatření, která by podpořila chod ekonomiky, zatím nebyla ohlášena. Odborníci z Národní aliance pro lokální ekonomický rozvoj (NALED) vládě, hospodářské komoře a Národní bance Srbska předložili návrh deseti opatření, která mají pomoci zachovat chod ekonomiky a zabránit propouštění.

Autor: Martin Šmejc, CzechTrade Bělehrad, 19.3.2020

Obecné informace o teritoriu

Srbsko je tradičním odbytištěm českého průmyslu a místem českých investic. Tradici a oboustranně výhodnou obchodní výměnu přerušily politické události 90. let spojené s vyhlášením hospodářského embarga.

Země učinila v posledním období významný pokrok v oblasti privatizace a makroekonomické stability. Byla také odstraněna řada celních a technických překážek zatěžujících obchod se zeměmi Evropské unie. Republika Srbsko získala v březnu 2012 status kandidáta členství v EU a vstup do EU je prioritním cílem i současné vlády.

Srbská ekonomika zaznamenávala v posledních letech růst a její pokles byl v době krize nižší než pokles hospodářství zemí eurozóny. Zahraniční investory láká mimo jiné i nejnižší daň z příjmu právnických osob v Evropě. Srbsko má také dohodu o volném obchodu s Ruskou federací. Srbský trh je největší v regionu západního Balkánu a české výrobky jsou zde dobře známé. Srbsko je navíc výhodným východiskem pro vstup na další trhy regionu (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie atd.).

Podrobné teritoriální informace o srbské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

SrbskoSrbsko
 1. Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 2. Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.
 3. Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.
 4. Buďte trpěliví, nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
 6. Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě často požaduje slevu.
 7. Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
 8. Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
 9. Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
 10. Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. Využijte služeb srbského právníka.

Nejbližší související akce

SEEBBE 2020 - ODLOŽENO 10. 6. 2020 - 13. 6. 2020 Veletrh
Srbsko
Bělehrad,
Srbsko
Více informací
SAJAM VODA 2020 18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Veletrh
Srbsko
Bělěhrad,
Srbsko
Více informací

Články a rozhovory