Bulharsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

BulharskoBulharsko

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Je to dáno slovanstvím, jazykovou a geografickou blízkostí, historickými vazbami a podobnou nedávnou minulostí. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s Českou republikou.

Výměna zboží mezi ČR a Bulharskem má dlouholetou tradici už z minulého období. Po transformaci obou ekonomik a po změně exportní a importní orientace se objem obchodní výměny stabilizoval a v posledních letech meziročně dochází ke zvýšení objemů v řádech desítek procent.

Česká republika má trvale kladné saldo vzájemného obchodu a po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno a proto se Bulharsko jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti.

Podrobné teritoriální informace o bulharské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

BulharskoBulharsko
  1. Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
  2. Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
  3. Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
  4. Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu, ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
  5. Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
  6. Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
  7. Jednání se vedou většinou v angličtině anebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
  8. Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
  9. Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj (platba předem, L/C, bankovní garance), po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
  10. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

Nejbližší související akce

MACHTECH & INNOTECH 2020 6. 4. 2020 - 9. 4. 2020 Veletrh
Bulharsko
Sofia,
Bulharsko
Více informací
Aktuální exportní příležitosti v RUMUNSKU a BULHARSKU (Brno) 26. 5. 2020 Exportní fórum
Česká republika
Brno
Přihlásit
Aktuální exportní příležitosti v RUMUNSKU a BULHARSKU (Ústí n. L.) 28. 5. 2020 Exportní fórum
Česká republika
Ústí nad Labem
Přihlásit
Mezinárodní technický veletrh 2020 21. 9. 2020 - 26. 9. 2020 Veletrh
Bulharsko
Plovdiv,
Bulharsko
Více informací