Bulharsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

BulharskoBulharsko

Doporučení pro vstup na bulharský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Průzkum trhu
  Jako první krok musíte najít vhodné kontakty potenciálních obchodních partnerů na místním trhu. V Bulharsku bohužel neexistuje žádná neplacené databáze tohoto typu. Nejlepší alternativou v tomto případě je vyhledávač google.bg v kombinaci s vyhledáváním klíčových slov. V případě zájmu vám zahraniční kancelář CzechTrade (ZK Sofia) může provést prvotní obecný screening trhu, zda nabízený produkt nebo služba má potenciál na bulharském trhu.
   
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  Druhým krokem je nalezení kontaktů potenciálních obchodních partnerů na bulharském trhu. ZK Sofia vám s tímto krokem může pomoct, poskytne vám kontakty ze svých databází a interních informačních zdrojů. Dále prověří kontakty nalezené na internetu. Důležitá je identifikace správné cílové skupiny. Pro identifikaci správného partnera je nutné, abyste ZK Sofia informovali o své nabídce a popsali produkty, které nabízíte.
   
 3. Výběr vhodných obchodních partnerů
  Na základě informací zcela ZK Sofia individuálně připraví tzv. „long list“, který vám zašle. Jakmile vyberete společnosti, které považujete za nejvhodnější, ZK Sofia je kontaktuje a poskytne informace o vaší společnosti, včetně zaslání prezentačních materiálů potenciálnímu bulharskému partnerovi. Připravte si materiály v angličtině. Pokud je nemáte, ZK Sofia vám je pomůže přeložit do bulharštiny.
   
 4. Zpětná vazba
  Poté se ZK Sofia znovu obrátí na bulharskou společnost, aby se ujistila, zda je nabízený produkt pro bulharský trh zajímavý. V současné době mnoho společností funguje nestandardním způsobem a pracuje v režimu home office. Je tedy velmi pravděpodobné, že nebude možné spojit se všemi vytipovanými společnostmi.

  ZK Sofia nabízí příležitost představit se na svých webových stránkách v bulharštině, kde se bulharské společnosti budou moci dozvědět více o produktech, které nabízíte.

Odkazy:

 

Aktuální informace o situaci v Bulharsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Je to dáno slovanstvím, jazykovou a geografickou blízkostí, historickými vazbami a podobnou nedávnou minulostí. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s Českou republikou.

Výměna zboží mezi ČR a Bulharskem má dlouholetou tradici už z minulého období. Po transformaci obou ekonomik a po změně exportní a importní orientace se objem obchodní výměny stabilizoval a v posledních letech meziročně dochází ke zvýšení objemů v řádech desítek procent.

Česká republika má trvale kladné saldo vzájemného obchodu a po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno a proto se Bulharsko jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti.

Podrobné teritoriální informace o bulharské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

BulharskoBulharsko
 1. Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
 2. Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
 3. Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
 4. Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu, ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
 5. Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
 6. Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
 7. Jednání se vedou většinou v angličtině anebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
 8. Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
 9. Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj (platba předem, L/C, bankovní garance), po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
 10. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

Články a rozhovory

Bulharsko Bulharsko
Itálie Itálie
Maďarsko Maďarsko
Polsko Polsko
Rumunsko Rumunsko
| 16. 3. 2020
Brazílie Brazílie
Bulharsko Bulharsko
Čína Čína
Estonsko Estonsko
Kazachstán Kazachstán
Litva Litva
Lotyšsko Lotyšsko
Polsko Polsko
Rakousko Rakousko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
| 9. 3. 2020