Bulharsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

BulharskoBulharsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

K 22. březnu 2020 je v Bulharsku potvrzeno infikováno koronavirem celkem 186 lidí. Tři z nich zemřeli a další tři uzdraveni. Rozhodnutím Národního shromáždění ze dne 13. března byl v celé zemi zaveden nouzový stav na období jednoho měsíce, tj. do 13. dubna.

Vstup do Bulharska je dočasně zakázán osobám ze 16 zemí. Jsou to: Čína, Írán, Bangladéš, Indie, Maledivy, Nepál, Korejská republika Srí Lanka. Z Evropy pak Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie a Severní Irsko. Výjimkou jsou občané s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Bulharsku. Občané těchto členských států EU a zemí schengenského prostoru a jejich rodinní příslušníci mohou tranzitem přes území Bulharské republiky za účelem návratu do země svého pobytu.

Vstup na území Bulharské republiky je dočasně zakázán od 00:00 hodin 20. března do 17. dubna včetně všem státním příslušníkům třetích zemí na všech hraničních přechodech a jakýmkoli dopravním prostředkem, včetně letadel, námořních lodí, železnicí a osobní dopravou.

Uzavřeny jsou školy, univerzity a školky. Výuka probíhá prostřednictvím internetu. Všechny trhy, maloobchodní prodejny, nákupní centra jsou uzavřeny. Otevřeny jsou pouze obchody s potravinami, čerpací stanice, lékárny a částečně banky.

Dne 21. března byla v celé zemi zavedena další omezující opatření. Zakázány jsou návštěvy parků, městských zahrad, dětských hřišť, venkovních a vnitřních veřejných prostor, venkovních a vnitřních sportovních hřišť, dětských hřišť ve školách a školkách.  

Jsou uzavřena větší města. Policie zřídila kontrolní body na vstupech a výstupech krajských měst a kontroluje účel cestování občanů. Průjezd osob je umožněn pouze v naléhavých případech – neodkladné pracovní záležitosti , zdravotními důvody cestujícího nebo jeho příbuzných, návratem na současnou nebo trvalou adresu – na základě potvrzení ( prohlášení) od zaměstnavatele nebo lékařského dokladu, dokladu totožnosti.

Obchody s potravinami a lékárny  jsou každý den od 8:30 do 10:30  otevřeny pro osoby starší 60 let.  V tomto časovém intervalu není povoleno nakupovat občanům mladším  60 let.

Autor: Martin Hlavnička, CzechTrade Sofie, 22.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Obecné informace o teritoriu

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Je to dáno slovanstvím, jazykovou a geografickou blízkostí, historickými vazbami a podobnou nedávnou minulostí. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s Českou republikou.

Výměna zboží mezi ČR a Bulharskem má dlouholetou tradici už z minulého období. Po transformaci obou ekonomik a po změně exportní a importní orientace se objem obchodní výměny stabilizoval a v posledních letech meziročně dochází ke zvýšení objemů v řádech desítek procent.

Česká republika má trvale kladné saldo vzájemného obchodu a po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno a proto se Bulharsko jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti.

Podrobné teritoriální informace o bulharské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

BulharskoBulharsko
  1. Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
  2. Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
  3. Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
  4. Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu, ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
  5. Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
  6. Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
  7. Jednání se vedou většinou v angličtině anebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
  8. Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
  9. Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj (platba předem, L/C, bankovní garance), po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
  10. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

Nejbližší související akce

MACHTECH & INNOTECH 2020 9. 6. 2020 - 12. 6. 2020 Veletrh
Bulharsko
Sofia,
Bulharsko
Více informací
Mezinárodní technický veletrh 2020 21. 9. 2020 - 26. 9. 2020 Veletrh
Bulharsko
Plovdiv,
Bulharsko
Více informací

Články a rozhovory

Itálie Itálie
Bulharsko Bulharsko
Polsko Polsko
Rumunsko Rumunsko
| 16. 3. 2020
Vietnam Vietnam
Litva Litva
Bulharsko Bulharsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Polsko Polsko
Spojené státy americké Spojené státy americké
Čína Čína
Kazachstán Kazachstán
Brazílie Brazílie
Lotyšsko Lotyšsko
| 9. 3. 2020