Datum:30.04.2024
Průmyslový obor: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření:
Arménie - vlajka Arménie

Arménská společnost Bacon Product rozšiřuje výrobu

Pro Arménii je potravinářství klíčovým sektor. Vláda se proto rozhodla, že v rámci investičního programu osvobodí arménskou společnost Bacon Product od plateb dovozního cla. Rozhodnutí bylo přijato 18. dubna na zasedání vlády.

Suroviny, které Bacon Product dováží a jsou určené k dalšímu zpracování, to je k výrobě vlastních masných výrobků a polotovarů, jsou osvobozeny od dovozního cla. Výroba bude probíhat v závodu společnosti, který se nachází v regionu Kotayk,. nedaleko od Jerevanu.

Programu rozvoje a modernizace výroby počítá s investicemi ve výši 2,55 miliardy dramů na nákup surovin, jedné miliardy dramů na nákup dlouhodobého majetku a tří miliard dramů na rozšíření výrobních kapacit závodu.

Společnosti Bacon Product zaměstnává 426 lidí. Průměrná mzda zde dosahuje 207 000 dramů. V rámci investičního programu se do roku 2027 počet pracovních míst zvýší na 526 s průměrnou měsíční mzdou 257 000 dramů.

Směnný kurz dramu je 100 AMD za 6 korun.


Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.

Zdroj informace: NEWS.AM

Další aktuality