Datum:28.03.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Austrálie - vlajka Austrálie,
Nový Zéland - vlajka Nový Zéland

Australská vláda od 1. července zruší stovky celních tarifů. Jde o největší jednostranné odstranění tarifů za posledních 20 let

Vláda Austrálie pod vedením premiéra Anthonyho Albenese vyhodnotila celní tarify jako obtěžující a od 1. července zruší téměř 500 dovozních tarifů. Mezi položkami, které se stanou bezcelními, jsou zubní kartáčky, ruční nářadí, ledničky, myčky nádobí, oděvy nebo menstruační a hygienické potřeby. Nynější sazba pro tyto produkty je 5 %.

Jedná se o největší jednostrannou reformu tarifů za posledních nejméně dvacet let. Austrálie ji vnímá jako pozitivní krok pro produktivitu.

Vláda v prohlášení uvedla, že odstranění tarifů pomůže firmám snížit náklady spojené s proclením zboží, byrokracii, usnadnit podnikání a zvýšit produktivitu, a že tyto tarify nepomáhají ochraňovat australské podniky. Navíc po mnoha uzavřených obchodních dohodách je už nyní většina zboží dovážena bezcelně. Podniky tak zbytečně investují čas a peníze do prokazování, že importované zboží splňuje tarifní preference a úlevy. S procesem jsou spojené náklady, které firmy často přenášejí na spotřebitele.

Ministr financí James Chalmers reformu tarifů vnímá jako poskytnutí malé úlevy lidem, kteří se potýkají s vysokými životními náklady, tím, že zlevní každodenní předměty, jako jsou zubní kartáčky, nářadí, ledničky, myčky nádobí a oblečení.

Změny odstraní 14 % z celého objemu tarifů Austrálie. Podle vládních odhadů podniky každoročně ušetří více než 30 milionů dolarů na nákladech vynaložených na proclívání zboží.

Ze obtěžující jsou považované takové tarify, které přinášejí malé příjmy, mají zanedbatelné výhody pro výrobce, ale představují zbytečné náklady na dodržování celních předpisů. Administrativní náklady na vybírání těchto tarifů činí 11 až 20 milionů dolarů ročně.

Vláda poskytla příklady produktů a jejich roční objem importu, na které se zrušení 5% dovozního cla bude vztahovat:

 • Pračky, 490 milionů dolarů.
 • Kombinované ledničky, 668 milionů dolarů.
 • Pneumatiky pro zemědělská vozidla a stroje, 102 milionů dolarů.
 • Ochranná obuv, 160 milionů dolarů.
 • Zubní kartáčky, 84 milionů dolarů.
 • Menstruační a hygienické produkty, 211 milionů dolarů.
 • Rentgenové filmy, 160 000 dolary.
 • Kamzíková kůže, 100 000 dolarů.
 • Pyžama, 108 miliony dolary.
 • Rybářské navijáky, 50 milionů dolarů.
 • Horské dráhy, 16 milionů dolarů.
 • Autodromová autíčka, 2 miliony dolarů.
 • Kuličková pera, 57 milionů dolarů.
 • Toustovače, 49 milionů dolarů.
 • Elektrické deky, 31 milionů dolarů.
 • Bambusové hůlky, 3 miliony dolarů.

Kompletní seznam zrušených tarifů bude dokončen a poskytnut v květnovém rozpočtu.

Vláda uvedla, že odstranění tarifů na vybrané výrobky přinese podnikům výhody, aniž by to negativně ovlivnilo australské průmyslové odvětví nebo omezovalo Austrálii ve složitých jednáních o volném obchodu.

Ministr financí James Chalmers vyzdvihl, že se jedná se o významnou ekonomickou reformu, která přinese podnikům všech velikostí po celé Austrálii významné výhody.

Chalmers se dále vyjádřil: „Tyto tarify kladou regulační břemeno na australské podniky a zvyšují náklady na dovozené zboží, zatímco nemají skoro žádný efekt při ochraně našich pracovníků a podniků, protože se vztahují na zboží, které je již z mnoha zemí většinou importováno bezcelně. Odstranění vybraných tarifů bude pro podniky, pro spotřebitele i pro ekonomiku prospěšnější.“

Ministr obchodu Don Farrell dodal, že každé čtvrté pracovní místo v Austrálii je spojené s mezinárodním obchodem, který se podílí 27 % na hospodářském výstupu Austrálie: „Důležitost mezinárodního obchodu tedy není možné přehlížet. Obchod, který je jednoduchý, rychlý a nákladově efektivní, může zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost Austrálie, pomoci vytvářet pracovní místa a snižovat tlak na životní náklady."


Zdroj: https://www.businessnewsaustralia.com/

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie

Další aktuality