Datum:28.02.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Austrálie - vlajka Austrálie,
Nový Zéland - vlajka Nový Zéland

Australské státy Viktoria a Nový Jižní Wales udělily povolení k výstavbě dvou solárních farem. Ty pomohou k zelené transformaci ekonomiky

Povolení k výstavbě farem Glanmire v Novém Jižním Walesu a Shady Creek Solar Farm ve Viktorii získala britská společnost Elgin Energy. Každý ze solárních systémů by měl zajistit napájení o výkonu 60 MW a energetické úložiště o kapacitě nejméně 120 MWh.

Fotovoltaika je nyní nejrychleji rostoucí a nejsnáze zaváděná obnovitelná energie na světě. Austrálie má jedny z nejlepších podmínek pro její výstavbu. Vyznačuje se nejvyšším podílem střešních solárních panelů na obyvatele. Solární panely má v Austrálii nainstalované třetina domácností a na jejím území roste čím dál více solárních farem.

V lednu udělila vláda Nového Jižního Walesu povolení k výstavbě solární farmy Glanmire v hodnotě 152 milionů dolarů, která se bude nacházet 7 km východně od Bathurstu. Povolení bylo uděleno i přes 131 námitek týkajících se především zásahů do místní vegetace a pouhých 6 listů podpory. Vláda projekt schválila, ale vyžádala si zpřísnění podmínek pro výstavbu s apelem na zachování zemědělského využití a místa pro pastvu ovcí.

Vláda Viktorie nezůstala pozadu a v půlce února schválila výstavbu farmy Shady Solar Farm. Ta se bude rozkládat poblíž města Yarragon v regionu West Gippslando na 107 hektarech. Důvodem pro výběr lokality byla její blízkost k vysokonapěťovému přenosovému vedení, což umožní snadné připojení k síti.

Oba projekty zaštítila britská společnost Elgin Energy, která realizovala řadu projektů v Anglii, Irsku a Austrálii. Založená byla v roce 2009. Na australský trh vstoupila v roce 2019 a v zemi se může pochlubit 4 GW projektů obnovitelných zdrojů energie, a to v Novém Jižním Walesu, Viktorii a Queenslandu. V současné době pracuje v Novém Jižním Walesu ve Viktorii na realizaci solárních a bateriových projektů o výkonu 1000 MW. 

Nedávno získala povolení rovněž čínská společnost Trina Solar, která se chystá stavět farmy Glennellen vzdálené 2 km severovýchodně od města Jindera v oblasti Greater Hume a Oxley poblíž Armidale v regionu New England v Novém Jižním Walesu.


Zdroj: https://reneweconomy.com.auhttps://www.elgin-energy.com
Zpracoval tým pracovníku zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.

Další aktuality