Datum:16.11.2023
Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení, Služby
Teritoriální zaměření:
Belgie - vlajka Belgie

Belgický přístav Port of Antwerp-Bruges zvyšuje tarify

Belgický přístav plánuje zvýšit koncesionářské a přístavní poplatky od 1. ledna 2024 o 4,09 %.

Provozovatel přístavu zdůraznil, že plánované zdražení je plně v souladu se srpnovým indexem spotřebitelských cen a je zároveň v souladu s předchozími roky a dohodami, které byly uzavřeny se všemi zájmovými skupinami. Dle přístavu je důležité, aby stejně jako v minulých letech pokračovali v investicích a udrželi si dlouhodobou konkurenceschopnost. Investiční náklady, zejména ve vztahu k cenám materiálu a práce neúměrně vzrostly. Konkurenceschopnost přístavu není vázána pouze na infrastrukturu, ale také na faktory jako je digitalizace, což je další náklad, který tyto příjmy musí pokrýt.

V rámci přístavních poplatků a koncesních sazeb jsou zahrnuty celní předpisy pro lodě, vnitrozemskou plavbu a používání doků nebo pozemků v oblasti přístavu. Zvýšení poplatků bude platit také pro remorkéry.


Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.

Zdroj: Brusselstimes.com


Další aktuality