Datum:23.02.2024
Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Belgie - vlajka Belgie

Belgie přijímá zákon o ekocidě. První v EU uznává vážné zločiny proti přírodě

Belgický federální parlament schválil historický trestní zákoník, který zahrnuje ekocidu jako mezinárodní zločin. Tento krok umožňuje potrestat vážné zločiny proti přírodě až 20 lety vězení a vysokými pokutami.

Belgie se stala prvním členským státem Evropské unie, který oficiálně uznal ekocidu za mezinárodní zločin. Tento krok podnikl belgickým federálním parlamentem na konci února přijetím zcela nového trestního zákoníku, když zařadil ekocidu mezi trestné činy na národní i mezinárodní úrovni, což je v Evropě zcela poprvé.

Nový zákon stanoví, že ekocida je trestným činem stejně jako zločiny proti lidskosti a genocida. Zahrnutí ekocidy do trestního zákoníku umožňuje postihovat vážné, rozsáhlé a nezvratné škody na přírodě až 20 let vězení a pokutou ve výši až 1,6 milionu eur.

Belgie se stává prvním členským státem EU, který zavádí své vnitrostátní právo do souladu s revidovanou směrnicí EU o trestných činech proti životnímu prostředí.

Ruth-Marie Henckes, aktivistka za biodiverzitu v Greenpeace, uvítala tento krok jako milník v ochraně práv přírody. Zdůrazňuje, že zločin proti přírodě je zločinem proti všem.

Nový zákon má předcházet a potrestat nejzávažnější formy poškozování životního prostředí, jako jsou velké ropné skvrny, a to jak u jednotlivců s rozhodovacími pravomocemi, tak u korporací. I když belgická legislativa v oblasti životního prostředí je primárně regionálně organizovaná, nový zákon se vztahuje na oblasti pod federální jurisdikcí, jako je Severní moře a nakládání s jaderným odpadem.


Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Belgie.

Zdroj: Brusselstimes.com

Další aktuality