Datum:15.01.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Velká Británie - vlajka Velká Británie

Britští výrobci vstupují do roku 2024 se zvýšeným optimismem

Britští výrobci považují Spojené království za konkurenceschopné místo pro umístění svých aktivit a stále více jich věří, že se posouvají před své evropské konkurenty. Současně se ale obávají hrozby, kterou pro jejich konkurenceschopnost představují ekonomičtí giganti USA, Indie a Čína.

Zjištění vyplývají z rozsáhlého průzkumu mezi více než dvěma stovkami leaderů ve výrobním sektoru, který na začátku ledna zveřejnily společnosti Make UK a PwC. Studie ukazuje, že po několika velmi obtížných letech, které byly způsobeny pandemií a šokem v oblasti cen energií, se objevují pozitivní impulsy a společnosti jsou optimističtější ohledně vyhlídek výrobního sektoru v roce 2024.

Výrobci toto přesvědčení podporují investicemi do nových produktů, expanzí na nové trhy a zrychleným zaváděním digitálních technologií. Průzkum však také ukazuje, že výzvou zůstávají zvýšené náklady na energie a nedostatek domácích odborníků v mnoha oborech.

Podle průzkumu považuje více než polovina společností (52,7 %) Spojené království za konkurenceschopnější místo pro výrobu. Pro srovnání, po politickém chaosu v roce 2022 to byla ve stejném průzkumu jen necelá třetina (31 %). Necelá pětina (16,6 %) se naopak domnívá, že Spojené království není konkurenceschopným místem pro výrobu. Podíl společností, které se domnívají, že Spojené království ztrácí konkurenceschopnost vůči USA, Indii a Číně se v porovnání s loňským rokem zvýšil nad 50 % všech dotázaných.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království a Irsko.

Zdroj: Make UK

Další aktuality