Datum:01.03.2024
Průmyslový obor: Služby
Teritoriální zaměření:
Bulharsko - vlajka Bulharsko

Bulharsko, Řecko a Rumunsko budou spolupracovat na společných projektech v OZE

Přeshraniční spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů bude pro Bulharsko výhodná.

Ministři energetiky Bulharska, Řecka a Rumunska podepsali tripartitní prohlášení o záměru vyvinout iniciativu, která se stane páteří pro obnovitelnou energii v regionu.

Na únorové setkání v Aténách se tyto tři země zavázaly spolupracovat při přípravě přeshraničních projektů v oblasti pobřežní větrné energie, vodíku z obnovitelných zdrojů energie a infrastruktury nabíjení elektromobilů. Dokument předpokládá, že Bulharsko, Řecko a Rumunsko podpoří a prosadí společnou iniciativu k prozkoumání a rozvoji udržitelného využití potenciálu větrné energie na vodě v Černém a Egejském moři.

Tyto tři země budou společně žádat o přeshraniční status OZE v rámci výzvy nástroje Connecting Europe Facility. Zvažuje se také spolupráce na projektu o výzvě k přeshraničním iniciativám v oblasti obnovitelné energie.

Bulharsko spolu s Rumunskem vypracovává počáteční studii v Černém o stanovení konkrétních parametrů pro rozvoj pobřežních energetických zón. Zahrnutí Řecka do iniciativy a rozšíření na oblast Egejského moře umožní zmapovat potenciál větrné energie na moři v jihovýchodní Evropě a položí základy pro rozvoj harmonizovaného regulačního rámce. Deklarace také počítá s vytvořením regionálního klastru pro vodík z obnovitelných zdrojů energie za účasti vlád, provozovatelů přenosových soustav a průmyslu.

V rámci výzvy nástroje Connecting Europe Facility bude Bulharsko usilovat o přeshraniční status a o možnost společného projektu mezi těmito třemi zeměmi. Regionální klastr bude rozvíjet přeshraniční projekty na stimulaci obnovitelné energie, včetně větrné a solární, její integraci do nízkoemisního a obnovitelného systému výroby vodíku pro energetiku, průmysl a dopravu, jakož i rozvoj vyhrazené vodíkové infrastruktury.

Dalším důležitým bodem deklarace je rozvoj přeshraniční infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Deklarace počítá s tím, že strany mohou rozšířit spolupráci v dalších oblastech a také posílit dialog a spolupráci. Rozvoj projektů regionálního a komunitního zájmu je zaměřen na dosažení spravedlivého přechodu k dekarbonizované a klimaticky neutrální ekonomice.


Zdroj: https:// www.economy.bg

Zpracoval: Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.

Další aktuality