Datum:12.09.2023
Průmyslový obor: Investice
Teritoriální zaměření:
Bulharsko - vlajka Bulharsko

Bulharský provozovatel skladovací soustavy na zemní plyn Bulgartransgaz plánuje vodíkové projekty

S ohledem na priority evropské energetické politiky a dekarbonizaci zahajuje Bulgartransgaz průzkum trhu pro hledání kapacity pro přenos vodíku.

Bulgartransgaz zahájil nezávazný průzkum trhu pro hledání kapacity pro přenos vodíku, uvádí společnost. S ohledem na evropské politiky a priority pro dekarbonizaci Bulgartransgaz aktivně pracuje na rozvoji své infrastruktury v souladu s plány na rozsáhlý rozvoj a vstup vodíku do energetického mixu v EU.


Vodík jako nosič energie s nulovými emisemi je klíčový pro plány Evropské unie na postupnou transformaci energetického sektoru a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Plán Evropské komise REPowerEU počítá s významnou spotřebou obnovitelného vodíku do roku 2030, rovnající se 20 milionů tun, s cílem 10 milionů tun domácí produkce a 10 milionů tun dovozu. Bulgartransgaz plánuje projekty v oblasti vodíku, včetně výstavby infrastruktury pro přenos čistého vodíku a přizpůsobení stávající plynárenské infrastruktury pro přepravu směsí vodíku a plynu s obsahem až 10 % vodíku.


Společnost je také aktivním účastníkem iniciativ European Clean Hydrogen Alliance a European Hydrogen Backbone. V tomto ohledu Bulgartransgaz zahájil nezávazný průzkum trhu za účelem hledání kapacity pro přenos vodíku. Společnost informuje všechny současné i potenciální účastníky trhu - výrobce, obchodníky a spotřebitele - o možnosti předložit své nezávazné prognózy poptávky po kapacitě přenosu vodíku. Výsledky studie ukážou zájem účastníků trhu o potenciální využití vodíku jako součásti budoucího energetického mixu. Provedení nezávazného průzkumu, včetně koordinace se sousedními operátory, usnadní včasné plánování potřebné infrastruktury.

Provedením studie budou identifikovány očekávané potřeby kapacity pro přepravu vodíku, potenciální výrobní závody v Bulharsku a také výstupní body ke koncovým uživatelům. Získané výsledky rovněž přispějí k včasnému plánování a výstavbě potřebné infrastruktury pro přepravu vodíku do a přes Bulharsko.


Zdroj: https:// www.economy.bg

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.
Další aktuality