Datum:06.11.2023
Průmyslový obor: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření:
Maroko - vlajka Maroko

Čeští potravináři uspěli na veletrhu Siema Food Expo 2023

Společnosti SEMIX PLUSO, AG FOODS Group a ALBERTINA Machinery se zúčastnily mezinárodní potravinářské výstavy SIEMA FOOD EXPO v Casablance, kde navázaly nové obchodní vazby.

Přínosné diskuze a rozvoj spolupráce

Během výstavy se tyto tři společnosti dostaly svými produkty do centra dění a měly tak možnost vést diskuse s potenciálními partnery, sdílet své cenné znalosti a zkoumat nové možnosti spolupráce. Tyto výměny vytvořily nová spojení a posílily vazby mezi Českou republikou a Marokem, čímž připravily půdu pro hlubší spolupráci i v budoucnosti.


Návštěva honorárního konzula

Vrcholem akce byla návštěva českého honorárního konzula Ahmeda Lemzaha a osobní schůzky s VIP partnery, které podtrhly význam mezinárodních vztahů a spolupráce v obchodním světě. České firmy mají zájem pokračovat ve spolupráci se svými marockými partnery a posílit svou přítomnost na marockém trhu, což je příslibem oboustranně výhodné budoucnosti.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Maroko.

Další aktuality