Datum:18.03.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Čína - vlajka Čína

Čína láká zahraniční investice prostřednictvím 24 nových opatření

Šest měsíců po zavedení nových opatření zaměřených na přilákání přímých zahraničních investic a optimalizaci podnikatelského prostředí Čína zveřejnila výsledky těchto opatření. Investoři získali prodloužení daňových úlev pro zahraniční zaměstnance nebo na nákupy domácího vybavení pro výzkum a vývoj.

Doposud zavedená opatření sklidila u podniků s přímými zahraničními investicemi (FIE) úspěch a uznání, což podtrhuje jejich účinnost při zlepšování podnikatelského prostředí v Číně.

Z průzkumů provedených MOFCOM vyplývá, že více než 80 % společností je spokojených s dosaženým pokrokem, 90 % respondentů považuje čínský trh za velmi atraktivní a téměř 70 % je optimistických k vyhlídkám trhu v příštích pěti letech.

Průzkumy mezi americkými a evropskými společnostmi působícími v Číně rovněž odrážejí tuto pozitivní náladu a naznačují zlepšení investiční důvěry. V průzkumu od Americké obchodní komory AmCham polovina amerických společností označila Čínu za jednu ze svých tří hlavních globálních investičních priorit. Podobně většina německých společností podle průzkumu podnikatelské důvěry pro Německou obchodní komoru neplánuje v nejbližších dvou letech Čínu opustit a více než polovina z nich plánuje své investice v zemi zvýšit.

Pozitivnímu trendu navíc dodává váhu zlepšení přílivu zahraničních investic do Číny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Navzdory celkovému poklesu o 8 % oproti roku 2022, zaznamenala Čína ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 oproti předchozím třem měsícům oživení čistých přímých zahraničních investic. V tomto ohledu zmínka o 39,7% nárůstu počtu nově založených FIE v Číně ilustruje rostoucí nadšení zahraničních investorů pro příležitosti na tomto trhu.

Přestože se celkový obraz jeví pozitivně, bližší pohled na průzkumy zahraničních obchodních komor odhaluje přetrvávající obavy, které je stále třeba řešit, aby se plně obnovila důvěra zahraničních investorů. Mezi tyto problémy patří nerovné zacházení při zadávání veřejných zakázek a způsobilost zahraničních výrobků při zadávání veřejných zakázek spolu s přetrvávající nejistotou v sektoru přeshraničního přenusu dat (cross-border data transfer CBDT). Očekává se, že ústřední vláda i místní úřady v příštím roce zintenzivní své úsilí o řešení těchto problémů.


Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj).

Zdroj: Dezan Shira & Associates

Další aktuality