Datum:13.06.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Čína - vlajka Čína

Čína vydává nové návrhy předpisů o generativní umělé inteligenci

Čína usiluje o regulaci generativní umělé inteligence a zároveň podporuje inovace a technologický pokrok. Národní technický výbor vydal pro standardizaci informační bezpečnosti (NISSTC) vydal návrh nařízení, v němž uvádí bezpečnostní opatření pro poskytovatele služeb generativní umělé inteligence, čímž zdůrazňuje závazek Číny k odpovědnému rozvoji umělé inteligence.

Národní technický výbor vydal pro standardizaci informační bezpečnosti nový návrh předpisů s názvem Technologie kybernetické bezpečnosti - Základní bezpečnostní požadavky na službu generativní umělé inteligence. Návrh uvádí několik bezpečnostních opatření pro služby generativní umělé inteligence. Zahrnuje důležité oblasti, jako je zabezpečení tréninkových dat, ochrana modelů AI a implementace celkových bezpečnostních protokolů. Obsahuje také pokyny pro provádění posouzení bezpečnosti.

Návrh vymezuje kritické bezpečnostní požadavky na generativní služby AI, které zahrnují:

  • Bezpečnost tréninkových dat: Zajištění bezpečnosti a integrity dat používaných k trénování modelů AI.
  • Bezpečnost modelů: Zabezpečení modelů AI proti potenciálním hrozbám a zajištění jejich integrity po celou dobu jejich životního cyklu.
  • Bezpečnostní opatření: Specifikuje základní bezpečnostní opatření, která je třeba zavést k účinnému zmírnění rizik.

Nařízení je klíčové pro poskytovatele generativních služeb umělé inteligence v Číně. Signalizuje posun směrem k přísnějším bezpečnostním standardům a regulačnímu dohledu. Předpisy se projeví v provozních nákladech právě při aplikaci bezpečnostních opatření, jako jsou filtrování dat, získávání souhlasů a průběžné monitorování. Zavedení nových norem bude vyžadovat investice do technologií, personálu a vývoje procesů. Zejména malí a střední poskytovatelé mohou při plnění těchto požadavků čelit problémům, což může vést ke konsolidaci trhu, protože větší hráči s většími zdroji snáze absorbují náklady na dodržování předpisů.

Další významný dopad těchto předpisů bude mít na důvěru uživatelů v generativní služby AI. Stanovením jasných bezpečnostních standardů a požadavků na dodržování předpisů mají nařízení zvýšit transparentnost a odpovědnost v rámci odvětví. Poskytovatelé, kteří prokáží dodržování těchto standardů, mohou těžit z důvěry a loajality uživatelů, neboť spotřebitelé při interakci s platformami využívajícími UI upřednostňují bezpečnost a soukromí.

Nové bezpečnostní požadavky jsou nyní pro poskytovatele generativních služeb AI výzvou, z dlouhodobého hlediska však představují větší příležitosti pro diferenciaci, inovace a zvýšení důvěry u uživatelů. Pokud poskytovatelé přijmou tyto předpisy jako rámec pro odpovědný vývoj UI, mohou si zajistit dlouhodobý úspěch na stále více regulovaném trhu.


Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)

Zdroj: Dezan Shira & Associates


Další aktuality