Datum:27.03.2024
Průmyslový obor: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření:
Kolumbie - vlajka Kolumbie

CzechTrade Kolumbie pomáhá firmě RCE Systems prosadit se v Latinské Americe

V březnu 2024 proběhl 11. ročník veletrhu zaměřujícího se na dopravní technologie Andina Trafific. Naše zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie společně s firmou RCE Systems byla u toho.

Andina Traffic zahrnuje všechny druhy dopravních systémů od semaforů, chytrých řešení pro městskou mobilitu, až po dopravní technologie. Veletrhu se zúčastnilo skoro 80 vystavovatelů a na 1000 odborných návštěvníků z 25 zemí.

Andina Trafific je platformou pro setkání profesionálů v plánování, kontrole a řízení mobility zaměřené jak na veřejné, tak i soukromé subjekty v Andském regionu.

Během dvou dnů došlo na odborné přednášky o nejmodernějších technologií pro městskou mobilitu. Na konferencích a workshopech vystupovali jak národní, tak i zahraniční odborníci.

Naše zahraniční kancelář na akci asistovala české společnosti RCE Systems, která tu nabízela komplexní řešení v oblasti softwaru i hardwaru a má zkušenosti a schopnosti konstruovat, implementovat, integrovat a testovat komplexní mechatronické systémy.

Produkty od společnosti RCE Systems vynikají kvalitou, precizností a spolehlivostí. Při řešení využívají nejmodernější technologie. O jejich řešení byl na akci velký zájem, proto věříme, že návštěva Bogoty nebyla poslední a přejeme firmě spoustu úspěchů na kolumbijském trhu.


Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie           

Další aktuality