Datum:04.01.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Kazachstán - vlajka Kazachstán

Do modernizace a generálních oprav inženýrských sítí investoval Kazachstán 300 miliard tenge

Modernizace opotřebených a zastaralých technologií si vyžaduje kromě státních investic také zapojení od majitelů tepelné elektrárny.

Do modernizace a generálních oprav tepelných, energetických, vodovodních a kanalizačních sítí Kazachstán dlouhá léta investoval jen minimální finanční prostředky. To vedlo ke zhoršení infrastruktury, na některých místech je dokonce na kritické úrovni. Proto vláda přijala opatření k modernizace a opravě infrastruktury.

Stát tak do modernizace a generální opravy všech těchto sítí investuje zhruba 300 miliard tenge. Odpovídající práce provádějí také vlastníci tepelné elektrárny. Do oprav energetických zdrojů investovali 19 miliard tenge. „Tuto práci nestihneme vykonat za jeden rok. Musí být trvalá. Za tímto účelem jsme přijali speciální program Tarif výměnou za investice. Opravy a modernizace budou prováděné minimálně 5 až6 let, aby se opotřebení snížilo na standardní úroveň. Situace se bude postupně zlepšovat,“ předseda vlády Kazašské republiky Alikhan Smailov.


Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

Další aktuality