Datum:09.01.2024
Průmyslový obor: Investice, Služby
Teritoriální zaměření:
Spojené arabské emiráty - vlajka Spojené arabské emiráty

Emirát Dubaj otevírá nový investiční fond

Nový finanční nástroj, který dubajské autority spustily ke konci roku 2023, bude zodpovědný za investování dubajských vládních přebytků a jejich všeobecných rezerv na místní i mezinárodní úrovni.

Jeho Výsost šejk Mohammed bin Rašíd Al Maktúm, viceprezident a předseda vlády SAE a vládce Dubaje, vydal nový zákon, kterým se zřizuje Dubajský investiční fond jako nezávislý veřejný subjekt fungující na komerčním základě. Zákon rovněž poskytuje fondu finanční a administrativní nezávislost, která mu umožňuje sledovat jeho cíle, a právní mandát k jejich plnění.

Abdulrahman Saleh Al Saleh bude zastávat funkci místopředsedy správní rady, jejími členy budou Abdulaziz Mohammed Al Mulla, Rashid Ali bin Obood a Ahmad Ali Meftah.

Podle zákona bude Dubajský investiční fond zodpovědný za investování dubajských vládních prostředků, přebytků a všeobecné rezervy na místní i mezinárodní úrovni. Takto prováděné investice budou usilovat o dosažení výnosů, z nichž budou mít prospěch současné i budoucí generace, a zároveň budou uplatňovat osvědčené postupy a investiční politiku schválenou správní radou. Fond rovněž usiluje o posílení finanční stability dubajské vlády financováním vládního deficitu a vytvářením silných finančních rezerv, čímž podporuje dlouhodobou finanční udržitelnost.

Dubajský investiční fond bude fungovat jako pověřený orgán dubajské vlády, pokud jde o vlastnictví podílů v subjektech, jako jsou Dubajský úřad pro elektřinu a vodu (Dewa), společnost Salik, Dubajská taxislužba a další společnosti přímo vlastněné dubajskou vládou. Kromě toho se vztahuje na společnosti ve vlastnictví vlády, které určil dubajský Nejvyšší fiskální výbor.

Dubajský investiční fond se rovněž bude snažit aktivně přispívat k realizaci strategických priorit emirátu a schválených veřejných politik prostřednictvím efektivních investic do strategických a rozvojových projektů. Prioritu mají iniciativy, které podporují udržitelný rozvoj Dubaje ve všech důležitých odvětvích, včetně hospodářské a sociální sféry, a zároveň diverzifikují zdroje příjmů.


Zdroj: Khaleej Times

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.Další aktuality