Datum:20.12.2023
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Turecko - vlajka Turecko

Energetická transformace a posilování turecké energetické sítě

Turecko připravuje program energetické transformace za 100 miliard. dolarů. Až 10 miliard dolarů investuje do přenosové sítě.

Turecko se zavázalo zdvojnásobit kapacitu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů o 60 GW. Stát se tak má do roku 2025 posílením solárních a větrných zdrojů. Dále do roku 2030 hodlá investovat na 10 miliard dolarů do posílení přenosové sítě. Podle Světové banky celý plánovaný proces může dosáhnout hodnoty až 100 miliard dolarů.

Využití obnovitelných zdrojů, rozvoj přenosové infrastruktury pro více obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické účinnosti ve všech sektorech jsou hlavními tureckými cíli. Do současnosti celková instalovaná kapacita zdrojů elektrické energie v Turecku přesáhla již 106 GW. Zároveň podíl obnovitelných zdrojů dosáhl 50 %. Plány Turecka do roku 2025 pak počítají se zvýšením instalovaného výkonu na 190 GW, včetně 60 GW elektráren z obnovitelných zdrojů.

Plánované navyšování instalované kapacity jde ruku v ruce s posilováním a technologickým zlepšováním převodové sítě, což se ukazuje jako nezbytné a kriticky důležité. Z tohoto důvodu vláda rozvíjí zelenou síť se silnou propojeností, která má zvládnout očekávaný nárůst kapacity z obnovitelných zdrojů. Investice se odhaduje na zmiňovaných 10 miliard dolarů.

Turecko si také při svém plánu na posílení energetické účinnosti na období let 2024 až 2030 klade za cíl snížit emise, a to kumulativně o 100 milionů tun v daném období.

Turecká vláda pokračuje v jednání se Světovou bankou. Mezinárodní investoři, příslušná turecká ministerstva a soukromý sektor se zavázaly poskytovat finanční a technickou podporu pro tyto turecké plány. Světová banka uvedla, že rozhodnutí zdvojnásobit kapacitu zdrojů obnovitelné energie o dalších 60 GW solárních a větrných zdrojů do roku 2035 je jedním z nejambicióznějších plánů na světě. Turecké plány tak počítají i s modernizací a digitalizací přenosové sítě.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://balkangreenenergynews.com

Další aktuality