Datum:14.03.2024
Průmyslový obor: Neurčeno
Teritoriální zaměření:
Indonésie - vlajka Indonésie

EU a Indonésie absolvovaly další jednání v připravované obchodní dohodě

Od 26. února do 1. března se v Bandungu konalo 17. kolo jednání mezi Indonésií a Evropskou unií o komplexní dohodě o hospodářském partnerství (IEU-CEPA). Dohoda řeší technické obchodní překážky, spolupráci v oblasti udržitelného potravinového systému a institucionální ustanovení. Obě strany mají zájem smlouvu uzavřít co nejdříve.

EU-CEPA je forma obchodní spolupráce mezi Indonésií a EU.  Ředitel pro bilaterální jednání na ministerstvu obchodu Indonésie Johni Martha uvedl, že si Indonésie a EU udržely pozitivní dynamiku, takže výsledky byly v souladu se stanovenými cíli.

„Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v dialogu a hledat vzájemně výhodná řešení a při jednáních upřednostňovat pragmatický přístup. Technicky jsme úspěšně uzavřeli jednání v několika otázkách a obtížná témata se nám daří zužovat," poznamenal Martha.

V 17. kole jednání bylo projednáno 12 otázek, mezi nimi obchod se zbožím, obchod se službami, investice, spolupráce v oblasti udržitelných potravinových systémů, udržitelný obchod a rozvoj. Otázky zahrnovaly také pravidla původu zboží, energie a surovin, technické překážky v obchodu, dotace, duševní vlastnictví, institucionální ustanovení a doložky o boji proti podvodům.

Podle Johniho Marthy bude pozitivní trend z posledních dvou kol jednání i nadále zachován a věřím, že se podaří dosáhnout uzavření dohohody ještě letos.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indonésie.

Zdroj: www.jakartapost.com 

Další aktuality