Datum:17.04.2024
Průmyslový obor: Automobilový průmysl, Ostatní
Teritoriální zaměření:
Japonsko - vlajka Japonsko

Hodnota japonského obchodního deficitu meziročně klesla o více než 70 %

Japonskému exportu se dařilo díky vývozu automobilů a levnému jenu. Na objemu importu se pozitivně projevilo zklidnění na mezinárodním trhu s energetickými surovinami.

S koncem fiskálního roku, ke kterému v Japonsku dochází na přelomu března a dubna, ministerstvo financí publikovalo zpráva o stavu mezinárodního obchodu za rok 2023. Během něm se Japonsku podařilo výrazně snížit rekordní hodnotu obchodního deficitu z roku 2022 (22,06 bil. jenů) o více jak 70 % na 5,89 bil. jenů. A to i díky březnovým výsledkům, kdy objem exportu v meziročním srovnání vzrostl o 7,3 % a import klesl o 4,9 %.

Na pozitivní vývoj obchodní bilance měla vliv řada faktorů od dlouhodobě slabého jenu umožňující levný vývoz, až po zklidnění situace na mezinárodním energetickém trhu. Ostatně Japonsko je zcela závislé na importu ropy, plynu a uhlí a vysoké ceny těchto surovin a v kalendářním roce 2022 byly jednou z hlavních příčin, proč masivně nárůstal obchodního deficit. Výrazně přispěla i kondice japonského automobilového průmyslu. Ten v uplynulém fiskálním roce tvořil 17 % japonského exportu a zaznamenal meziroční růst vyvezeného zboží o 30,2 %.

Zůstává otázkou zdali se proexportně orientované japonské ekonomice v dohledné době podaří dlouhodoběji vymanit ze záporné obchodní bilance, která s výjimkou let 2016, 2017 a 2020 trvá již od globální ekonomické krize z roku 2008. Návrat do pozitivní obchodní bilance bude pro Japonsko náročný, neboť je možné, že poroste cena ropy kvůli vývoji na Blízkém východě, a také tahoun japonského exportu - automobilový průmysl - se bude muset vypořádat s výzvami spojenými s přechodem na bezuhlíkovou ekonomiku.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Mainichi, Nikkei Asia Review

Další aktuality