Datum:26.03.2024
Průmyslový obor: Investice, Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření:
Honduras - vlajka Honduras

Honduras usiluje o interoceánskou železnici

Interoceánský železniční koridor by měl být postaven ve dvou etapách a jeho realizace zabere 20 let.

První fáze má trvat dva až pět let a zahrnovat bude rekonstrukci železničních tratí, které spojují přístav Cortés na karibském pobřeží s oblastí San Pedro Sula na severovýchodě Hondurasu.

Dále bude v první fázi postaveno 120 km nových tratí pro přepravu kontejnerů ze San Pedro Sula do suchého přístavu v La Barca. Tato fáze zahrnuje údržbu silnice CA-5, aby odolala zvýšenému provozu nákladních vozů z La Barca k suchému přístavu v Goascorán. Nakonec bude postaveno 80 km tratí pro přepravu nákladu z Goascoránu do nového přístavu Amapala na pacifickém pobřeží.

Druhá fáze zahrnuje nové železniční spojení mezi přístavem Castilla ve městě Trujillo na karibském pobřeží s přístavem Amapala. Dokončení této fáze má trvat 10 až 15 let.

Náklady na realizaci se pohybují mezi 10 až 20 miliardami dolarů, přičemž finančně se na něm budou podílet veřejný i soukromý sektor.

Zatím odborníci pracují na studiích proveditelnosti, které podporují Jižní Korea, Španělsko, USA a Japonska. Právě tyto země mají zájem investovat do projektu. 

Koridor by měl doplnit Panamský průplav. Honduras má přístav Castilla, který má největší hloubku ve Střední Americe. V jižní oblasti je ostrov Amapala v zálivu Fonseca, který má také dostatečnou hloubku k přijímání námořních lodí typu pospanamax, které mohou přepravit více než 20 000 dvacetistopových kontejnerů (TEU). Pro porovnání v Panamě největší loď, která může projít průplavem, je 11 000 TEU, a zejména v létě nedostatečná hloubka v průplavu omezuje provoz.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Střední Amerika a Karibik.

Zdroj: Bnamericas.com 

Další aktuality