Datum:27.03.2024
Průmyslový obor: Ostatní, Služby
Teritoriální zaměření:
Srbsko - vlajka Srbsko

Hudební průmysl je v Srbsku na vzestupu

Vloni obrat v srbském hudebním průmyslu přesáhl 168 milionů eur.

Výzkum Fakulty ekonomiky Univerzity v Bělehradě Analýza ekonomických efektů hudebního průmyslu na srbské hospodářství je první svého druhu. Ukazuje, že hudební branže v Srbsku zaměstnává téměř 20 000 lidí v 29 navzájem propojených oborech činnosti.

Pouze za loňský rok byl obrat v této branži skoro 170 milionů eur, což je dle odhadů o 89 % více než před pěti lety.

Za rok 2023 odvedl srbský hudební průmysl na daních více než 6,5 milionu eur, tedy o 84 % více, než v roce 2018.

Zajímavostí je také fakt, že co do procentuálního podílu žen a mužů je srbská hudební branže takřka vyrovnaná (51:49) a demograficky tvoří více než polovinu pracovníků lidé ve věku mezi 30 a 49 lety.

Stát si prostřednictvím analýzy mapuje šíři hudebního průmyslu. Podle zjištěných informací bude do budoucna definovat možnosti systémové podpory, rozvoj personálních kapacit, aplikování mezinárodních standardů a potřebné právní regulace.


Zdroj: biznis.rs

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

Další aktuality