Datum:25.04.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Čína - vlajka Čína,
Indie - vlajka Indie

Indie má ambice být hnací silou světového hospodářského růstu.

Indický akciový trh je na vzestupu. Zahraniční investice se hrnou do země a vlády se předhánějí v uzavírání nových obchodních dohod s tímto mladým trhem, který čítá 1,4 miliardy obyvatel. Výrobci letadel, jako Boeing, řijímají rekordní objednávky, Apple zvyšuje výrobu iPhonů a dodavatelé, kteří se dlouho soustřeďovali kolem výrobních koridorů v jižní Číně, je následují.

Dle exkluzivní analýzy agentury Bloomberg Economics, Indie může dosáhnout milníku parity kupní síly, do roku 2028. Aby toho dosáhla, bude muset Módího vláda splnit ambiciózní cíle ve čtyřech klíčových oblastech rozvoje - vybudovat lepší infrastrukturu, rozšířit kvalifikaci a zapojení pracovní síly, vybudovat lepší města, kde budou všichni tito pracovníci bydlet, a nalákat více společností, které jim poskytnou pracovní místa.

Módího vláda se také snaží zvýšit konkurenceschopnost indické ekonomiky, což je změna, která je atraktivní pro západní podniky, které chtějí diverzifikovat své aktivity z Číny a hledají hlubokou studnici levné pracovní síly. Dále, vládní alokace na infrastrukturu se oproti pěti lety více než ztrojnásobily a ve fiskálním roce 2025 přesáhnou 132 mld. dolarů.  Módí předpokládá, že se během šesti let, do roku 2030, investuje 1715 mld. dolarů do zlepšení železniční, silniční, přístavní, vodní a další klíčové infrastruktury.

Další bod pro Indii je její populace. Indiská populace je dostatečně početná, aby dokázala nahradit odchod továrních dělníků do důchodu ve vyspělých ekonomikách i v Číně. Agentura Bloomberg Economics odhaduje, že v letech 2020 až 2040 odejde z Číny a vyspělých ekonomik do důchodu 48,6 milionu středně kvalifikovaných pracovníků. Ve stejném období přibude v Indii 38,7 milionu takových pracovníků.

Indická ekonomika má do konce desetiletí zrychlit na 9 %, zatímco Čína zpomalí na 3,5 %. Tím by Indie do roku 2028 předstihka Čínu na pozici největšího světového tahouna růstu. Dokonce i v nejpesimističtějším scénáři – v souladu s prognózami MMF pro příštích pět let, v nichž růst zůstane pod 6,5 % - Indie předstihne příspěvek Číny v roce 2037.


Zpracoval tým CzechTrade Indie - Bengalúru.

Zdroj: https://www.bloomberg.com/


Další aktuality