Datum:28.02.2024
Průmyslový obor: Letecký průmysl
Teritoriální zaměření:
Indie - vlajka Indie

Indie novelizovala zákon o přímých zahraničních investicích v kosmickém sektoru

Podle novelizované zákona je nyní v kosmickém sektoru povoleno až 100 % přímých zahraničních investic (FDI). Změnou politiky přímých zahraničních investic došlo k liberalizaci kosmického sektoru v určených odvětvích. Indická vláda si od tohoto kroku slibuje růst investic, příjmů a zaměstnanosti.

Cílem novelizovaného zákona je zvýšit vesmírné kapacity, rozvíjet prosperující komerční přítomnost ve vesmíru a využívat tuto oblast jako hnací sílu technologického rozvoje a odvozených přínosů.

Dále indická vláda usiluje o zlepšení mezinárodních vztahů a vytvoření ekosystému pro efektivní realizaci vesmírných aplikací v oblasti družic, nosných raket a souvisejících systémů nebo subsystémů, vytváření kosmických letišť pro vypouštění a přijímání kosmických lodí a výroby součástí a systémů souvisejících s vesmírem.

Novelizace zákona má přilákat potenciální investory k investicím do indických společností v oblasti vesmíru. Stropy pro FDI v jednotlivých oborech jsou:

  • až 74 % v segmentu družic – výroba a provoz, družicové datové produkty a pozemní segment a uživatelský segment;
  • do 49 % v segmentu nosných raket a souvisejících systémů nebo subsystémů a vytváření kosmodromů pro vypouštění a přijímání kosmických lodí;
  • až 100 % v segmentu výroby komponentů a systémů/subsystémů pro družice, pozemní segment a uživatelský segment.

Zvýšená účast soukromého sektoru by pomohla v Indii vytvářet pracovní místa a umožnila by zavádění moderních technologií. Tímto vláda očekává, že se zdejší společnosti zapojí do globálních hodnotových řetězců a zahraniční společnosti se zúčastní vládní iniciativy Make in India (MII).


Zdroj: Ministry of Commerce and Trade

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Indie (Bengalúru).

Další aktuality