Datum:09.04.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Indonésie - vlajka Indonésie

Indonésie bude vyrábět zelený vodík z geotermálních zdrojů

Indonésie disponuje četnými zdroji geotermální energie. V současnosti je tato energie využívána především k výrobě elektřiny. Objevují se však i projekty s využitím geotermální energie k výrobě zeleného vodíku.

Indonésie řadu let využívá geotermální energii k výrobě elektřiny. Díky své poloze a potenciálu geotermální energie má možnost využívat právě tuto energii k výrobě nejenom elekttřiny, ale také zeleného vodíku.

V zemi funguje celá řada geotermálních elektráren, například souostroví Sulawesi je zásobováno elektřinou pocházející ze 40 % z teplých pramenů.

Cena zeleného vodíku je vyšší než ta vyrobeného z fosilních paliv, ovšem energetické plány a koncepce dávají zelenému vodíku velkou budoucnost.

Pertamina Geotermální energie (PGE), dceřiná společnost státní ropné a plynárenské společnosti Pertamina, je velmi blízko využívat výrobní kapacity zeleného vodíku. Výkonost se odhaduje na přibližně 302 tun za den, s možností exportu části výroby.

Julfi Hadi, generální ředitel PGE, oznámil, že společnost se pouští do vývoje zeleného vodíku. Tento zelený vodík se bude vyrábět v několika geotermálních elektrárnách vlastněných společností PGE. Výstavba projektu proběhne ve dvou fázích. První fáze zahrnuje ověření technické proveditelnosti, po níž následuje fáze komerčního využití.

V současné době se projekt nachází ve fázi ověřování technické proveditelnosti. Cílem následná fáze je otestovat ekonomickou proveditelnost a tržní potenciál zeleného vodíku a vybudovat kapacitu pro jeho další rozvoj v budoucnu. Tato fáze vyžaduje výzkum vhodných typů investic. Časově by obě fáze neměly trvat déle než tři roky. Návratnost investic bude zajištěna při minimální kapacitě 30 MW každého zdroje.

Indonésie dnes zelený vodík používá jako surovinu pro hnojiva. Stávající spotřeba vodíku v Indonésii je přibližně 1,75 milionu tun ročně, přičemž většina se používá pro močovinu (88 procent), čpavek (4 procenta) a ropné rafinérie (2 procenta). Zdrojem je zemní plyn. Indonésie má navíc potenciál pro výrobu 3686 GW nové obnovitelné energie, která by mohla dodávat zelený vodík.

Mezitím se celosvětově zavádějí vozidla na vodíkový pohon. Čína se stala největším trhem pro elektromobily s vodíkovými palivovými články. 


Source: www.indonesiausinesspost.com

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indonésie.

Další aktuality