Datum:21.11.2023
Průmyslový obor: Ostatní, Zemědělství a lesnictví
Teritoriální zaměření:
Itálie - vlajka Itálie

Itálie podpoří rozvoj výroby biometanu

Na podporu biometanu bude vyloženo 1,7 miliardy eur. Nové dodávky biometanu posílí italskou autonomii.

Coldiretti, hlavní organizace zemědělských podnikatelů na národní a evropské úrovni, a Italgas, největší distributor plynu v Itálii a Řecku a třetí v Evropě, podepsali na půdě ministerstva zemědělství a potravinové suverenity memorandum, jehož cílem je podpořit rozvoj výroby biometanu v Itálii. Protokol zavazuje strany k realizaci aktivit zaměřených na podporu výstavby nových zařízení na výrobu biometanu, přeměnu zařízení na výrobu bioplynu v současnosti a jejich připojení k distribučním sítím plynu.

Zájem o biometan se zrodil také díky změněné strategii EU, která po vypuknutí války na Ukrajině označila biometan za obnovitelný zdroj určený k nahrazení čtvrtiny zásob fosilních plynů dovezených z Ruska. Cíl, na jehož podporu vyčlenil Národní plán obnovy a odolnosti (Pnrr) 1,7 miliardy eur, aby bylo do roku 2026 dosaženo národní produkce přibližně 2 miliard metrů krychlových ročně, což je čtyřnásobek produkce současné.

Náměstkyně ministra životního prostředí a energetické bezpečnosti Vannia Gava prohlásila: „Dohoda mezi Coldiretti a Italgas je významným krokem k podpoře udržitelného rozvoje v Itálii, ale také rozhodujícím příspěvkem k posílení italské autonomie dodávek prostřednictvím diverzifikace a dekarbonizace zdrojů, a to v souladu s direktivami EU.“

Prezident Coldiretti Ettore Prandini zdůraznil důležitost zemědělského sektoru ve výrobě obnovitelné energie. „Využití odpadů z rostlin a hospodářských zvířat povede k vytvoření systémů pro distribuci biometanu v podobě paliva ne pouze pro zemědělské stroje, ale i autobusy, nákladní auta a lodě a také auta italských občanů. Vytvoří se tak účinný cyklus řízení zdrojů, omezování odpadu, snižování znečišťujících emisí, vytváření nových pracovních míst a rozvoje vědeckého výzkumu v oblasti zelených paliv."


Zdroj: Coldrietti
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

Další aktuality