Datum:20.11.2023
Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Teritoriální zaměření:
Kazachstán - vlajka Kazachstán

Jaké projekty realizuje Kazachstán na východu země?

Vláda projednala rekonstrukce nádrží, opravy komunikací a výstavba nových sociálních zařízení.

Předseda vlády zdůraznil, že republika potřebuje rekonstruovat velké množství nádrží, takže tyto práce musí probíhat po etapách. Ministři diskutovali o výstavbě mostu přes nádrž Bukhtarma, provádění oprav na dálnicích republikového a místního významu a napojení silniční infrastruktury na turistické lokality.

Dalším tématem byla rekonstrukce nádrží Kandysu a Uydeninsky, jakož i mezifarmových a faremních kanálů na zavlažovaných pozemcích v regionu. 

Dále účastníci probrali otázky výstavby velkoobchodního distribučního centra Altai, multidisciplinárního nemocničního komplexu s klinikou v Ridderu.

Nechyběly ani otázky přilákání investorů do těžebního a hutního areálu, zkvalitnění stávajících vodních elektráren a výstavba nových malých stanic, zajištění kontroly nad postupem oprav u zdrojů tepla a řada dalších.

Předseda vlády nastínil nutnost zajistit včasnou realizaci všech plánovaných projektů.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

Další aktuality