Datum:23.11.2023
Průmyslový obor: Investice
Teritoriální zaměření:
Japonsko - vlajka Japonsko

Japonské banky budou moci snáze investovat do startupů

Nově by bankám mělo být umožněno financovat nadějné startupy i po překročení současného limitu deseti let.

Banky mohou v japonských firmách vlastnit 5% podíl. Výjimku tvoří pouze startupy mladší deseti let, ve kterých mohou banky prostřednictvím přidružených společností disponovat až 100% vlastnictvím. Deset let však v řadě případů pro komercializaci produktu nestačí, a řada nadějných firem tak přichází o jeden z možných zdrojů financovaní.

Nejčastěji se tomu děje v případě firem z oblasti výzkumu a vývoje. Podle statistik uplynulo deset let mezi založením a momentem, kdy se firma stala veřejně obchodovatelná, ve více než 60 % případů. U farmaceutických firem, jejichž produkty musí před uvedením na trh podstoupit několik let trvající klinické testy, je pak za současně nastavených podmínek šance dosáhnout na financování od bank prakticky nemožné.

Japonský Úřad pro finanční služby proto chystá od příštího roku změny, které umožní vlastnit bankám více než 5% podíl nad rámec současného desetiletého limitu. Ostatně podpora nadějných startupů je jedním z klíčových pilířů politiky současné vlády, která si od tohoto rozvolnění slibuje vyšší aktivity bank na venture scéně. S ohledem na skutečnost, že v roce 2022 tvořily finance od japonských bank ze všech investic do startupů pouze 3,5 %, prostor pro růst bezesporu existuje.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Nikkei Asia Review

Další aktuality