Datum:13.02.2024
Průmyslový obor: Letecký průmysl
Teritoriální zaměření:
Japonsko - vlajka Japonsko

Japonské satelity budou pomocí laserů odstraňovat vesmírný odpad

Satelity by měly být dostupné od příštího roku. Do konce dekády by firma Orbital Lasers, která za technologií stojí, ráda nabízela i vlastní vesmírné úklidové služby.

Firma Orbital Lasers, jež vznikla jako joint venture mezi satelitní a komunikační společností Sky Perfect JSAT a vědeckým výzkumným ústavem Riken, pracuje na technologii úklidových satelitů od roku 2020 a k jejímu oficiálnímu uvedení na trh by mělo dojít již v průběhu příštího roku.

Obdobně jako u jiných prototypů, jež si dávají za cíl najít řešení u prohlubujícího se problému s nadměrným množstvím kosmického odpadu, i technologie Orbital Lasers pracuje na principu navádění smetí do atmosféry, kde při pádu shoří. Unikátnost řešení spočívá ve využití laserů, které vychýlí jednotlivé kusy odpadu z oběžné dráhy narušením jejich vnější struktury. Slibuje tak výrazně elegantnější řešení než jiné prototypy, které zpravidla pracují na bázi robotických paží či různých kosmických harpun a sítí.

Jednatel společnosti Tadanori Fukušima dále uvedl, že uvedením technologie na trh jejich plány zdaleka nekončí. V roce 2029 chystá spustit první vesmírné úklidové služby.  


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Mainichi

Další aktuality