Datum:20.05.2024
Průmyslový obor: Automobilový průmysl
Teritoriální zaměření:
Japonsko - vlajka Japonsko

Japonsko bude úžeji spolupracovat se zeměmi ASEAN při výrobě a prodeji automobilů

Země jsou nuceny ke společnému postupu ve stínu čínských úspěchů na poli elektromobility. Konkrétnější podobu by strategie měla získat během zářijového jednání ekonomických ministrů.

Země ASEAN jsou s japonským automobilovým průmyslem úzce provázané. V automobilkách Toyota Motor či Honda Motor se v regionu ročně vyrobí více než tři miliony vozů, tedy téměř 80 % místní produkce. Japonské společnosti tu doposud působily samy za sebe, avšak vzhledem k intenzivní podpoře výrobců BYD či SAIC od čínské vlády sílí hlasy po pomoci od japonské vlády. Ohrožení pozic cítí oprávněně, prodeje automobilů v regionu dlouhodobě klesají a v jediném rostoucím segmentu, elektromobilech, dominují čínské značky, které chytře využívají pobídky od místních vlád.

Členské státy ASEAN, vědomy si důležitosti japonského automobilového průmyslu pro jejich vlastní ekonomiky, jsou připraveny s japonskou vládou spolupracovat na strategii, jež určí společné kroky až do roku 2035. K detailnímu projednání by mělo dojít během zářijového jednání zemí ASEAN s Japonskem,. Již nyní dochází ke spolupráci v oblasti tréninku, investicích do dekarbonizace výroby a vývoje či společném postupu při prezentaci produkce z jihovýchodní Asie na světových trzích jako ekologicky šetrné.

Trénink v oblasti digitálních technologií pro zaměstnance továren japonských výrobců a jejich dodavatelů by měla vláda financovat částkou 900 mil. dolarů, a napomoci tak k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti místní pracovní síly. Společně by země ASEAN s Japonskem měly dále postupovat při vývoji alternativních paliv či v recyklaci baterií. V rámci jednání bude diskutována i možná spolupráce při nákupu surovin nutných pro výrobu baterií pro elektrovozy.

 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Nikkei Asia Review

Další aktuality