Datum:09.02.2024
Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření:
Kanada - vlajka Kanada

Kanadské Ontario investuje do těžby minerálů pro elektromobily

Fond Ontario Junior Exploration Program (OJEP)“podpoří projekty z oblasti těžby kritických minerálů celkovými investicemi v hodnotě 12 milionů kanadských dolarů.

Vláda kanadské provincie Ontario investuje zhruba devět milionů kanadských dolarů na podporu začínajících a mladých těžebních firem podnikajících v průzkumu potenciálních nalezišť kritických minerálů použitých ve výrobě elektromobilů, chytrých telefonů, laptopů, zdravotnického zařízení, či výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dotace jsou poskytovány z fondu Ontario Junior Exploration Program (OJEP), který se zaměřuje právě na podporu průmyslu a vytvoření pracovních míst především v severní části provincie.

Fond OJEP byl otevřen v roce 2021. Celých 12 milionů kanadských dolarů je vyhrazeno na podporu projektů spojených s těžbou kritických minerálů. Mezi nedávno podpořenými projekty jsou například geofyzikální průzkumy, vrtné testy, průzkumy za pomoci helikoptéry, či testování půdy. Nejčastěji hledané minerály jsou nikl, měď, zinek, zlato, platina nebo stříbro.

Vláda těmito investicemi cílí na posílení a integraci místních dodavatelských řetězců v oblasti výroby elektromobilů propojením těžebních kapacit na severu provincie s ontarijským vyspělým zpracovatelským průmyslem na jihu.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: Canadian Manufacturing News.

Další aktuality