Datum:10.05.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Španělsko - vlajka Španělsko

Katalánsko plánuje každoročně instalovat dvanáct bioplynových stanic až do roku 2030

Katalánská vláda schválila strategii pro bioplyn na roky 2024-2030. Strategie podporuje přechod k novému čistšímu a udržitelnému energetickému modelu. Do roku 2025 má Katalánsko dosáhnout klimatické neutrality.

Očekává, že Katalánsko dosáhne výroby bioplynu z 8,5 milionu tun organických materiálů, což je třikrát více než nyní. Dále vláda hodlá posílit primární energetickou produkci bioplynu na 2 TWh ročně a snížit emise skleníkových plynů o více než 350 000 tun.

Vláda se zavázala upřednostňovat model bioplynových stanic v blízkosti zdroje odpadů, aby snížila dopad transportu na životní prostředí.

Strategie umožní vybudovat decentralizovaný systém výroby, distribuce a spotřeby obnovitelné energie, který vytváří zaměstnanost a vede k podpoře místních energetických komunit.

Ve strategii jsou zakotvená různá opatření pro zjednodušení administrativy, podpora k výstavbě nových závodů, připojení biometanových závodů k síti nebo vývoj hnojiv.

Vláda otevřela linku pomoci, jejímž cílem je podporovat instalaci bioplynových stanic v malých a středních farmách. Linku dotuje částkou 46 milionů eur.

Všechna tato opatření by měla umožnit instalaci až 246 MW výkonu s bioplynem, což by odpovídalo asi 12 novým elektrárnám každý rok. Potřebná investice se odhaduje na 2,28 miliardy eur, zejména ze soukromé iniciativy, a vytvoření přibližně 460 přímých a 1100 nepřímých pracovních míst.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře Španělsko.

Zdroj: www.energias-renovables.com

Další aktuality