Datum:30.12.2023
Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření:
Kolumbie - vlajka Kolumbie

Kolumbie aktualizovala seznam strategických minerálů

Národní agentura pro těžbu (ANM) přidala šest nových položek a celkový počet se zvýšil na 17.

Předseda ANM Álvaro Pardo prohlásil že těžba strategických minerálů je zásadní pro společenský a ekonomický rozvoj Kolumbie a pro přechod k novému těžebnímu modelu, který je zaměřený na průmyslovou výrobu, udržitelnost a produkci, spíše než na samotnou těžbu. 

Strategickými nerosty a kovy jsou měď, nikl, zinek, kovy platinové skupiny (platina, palladium, ruthenium, rhodium, osmium a indium), železo, mangan, metalurgický uhlík, fosfáty, hořčíkové minerály, bauxit a další hliníkové rudy, zlato a smaragdy. Kromě toho jsou na seznamu také materiály pro stavebnictví jako jsou písky, štěrk a jíly; křemičité písky a křemík; vápenec, sádrovec a chrom.

ANM bude dávat přednost této listině strategických minerálů při geologických studiích a bude mít pravomoc rezervovat a vymezovat speciální oblasti s vysokým těžebním potenciálem, které jsou volné, aby je mohla poskytnout třetím stranám. Minerály nebo lokality, které nejsou považovány za strategické, mohou být předmětem koncesí v souladu s platnými smluvními nástroji.

Prezident Gustavo Petro má v plánu posílit podporu energetické transformace a slíbil podporu rozvoje strategických minerálů, jako jsou měď a nikl. Během roku 2024 plánuje předložit legislatuře reformu stávajícího horního zákona, která vytvoří státní společnost Ecominerales, která se zapojí do činností průzkumu a těžby strategických minerálů, včetně obchodování.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.com

Další aktuality