Datum:22.03.2024
Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Teritoriální zaměření:
Maroko - vlajka Maroko

Marocký železniční úřad ONCF míří k zelené budoucnosti

Národní železniční úřad ONCF oznámil významný pokrok směrem k udržitelné dopravě. Většina jeho vlaků přejde na obnovitelné zdroje energie už během roku 2024.

Ekologické iniciativy ONCF

ONCF zdůraznilo svůj závazek k ekologické udržitelnosti, když představilo různé iniciativy, které podniklo k dosažení ekologičtějšího provozu. Úřad aktivně certifikuje své železniční stanice, provádí studie dopadů na hlavní projekty a provádí zkušební ekologické jízdy.

Vůdčí role v udržitelné dopravě

Kromě toho integroval do své infrastruktury technologie fotovoltaických (solárních) panelů, čímž dále snižuje svou uhlíkovou stopu. Tento významný úspěch nejen potvrzuje závazek ONCF k ekologické odpovědnosti, ale také jej staví do pozice lídra v oblasti udržitelné dopravy v regionu.

Důraz na přechod na obnovitelnou energii a snižování uhlíkové stopy ukazuje, že ONCF má pevný základ pro dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti.

Odhodlání k udržitelné budoucnosti dopravy

Tento vývoj je v souladu s rostoucím důrazem na ochranu životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů na celosvětové úrovni. Maroko, spolu s ONCF, ukazuje odhodlání směřovat k čistší a udržitelnější budoucnosti dopravy, čímž se stává inspirací pro ostatní země a dopravní operátory po celém světě.


Článek zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Maroko.

Zdroj:https://www.moroccoworldnews.com/.

Další aktuality