Datum:28.02.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Austrálie - vlajka Austrálie,
Nový Zéland - vlajka Nový Zéland

Ministr zahraničí Jan Lipavský spolu s podnikateli navštívili Austrálii

Podnikatelé navštívili Austrálii ve dnech 26.-28. února 2024. Devítičlennou delegaci vedl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Mezi společnostmi byly firmy zabývající se IT a kybernetickou bezpečností. Právě tu ministr vyzdvihl jako jednu z klíčových oblastí česko-australské spolupráce.

Podnikatelskou delegaci vedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Věra Kupková a doprovázel ji Martin Natafaluši, External Relations Manager. V delegaci byli zástupci úspěšných českých společností, které jsou aktivní v oblasti kybernetické bezpečnosti, IT, automatizace a robotizace, optiky, a také v potravinářském průmyslu. Podporu podnikatelů poskytla i naše kanceláře CzechTrade Austrálie, která delegaci doprovázela na programu v Sydney.

První den delegace strávila v hlavním městě Austrálie, kde česká ambasáda uspořádala dvě podnikatelská fóra. Fóra se konala v Canberra Innovation Network a v Canberra Hub. Druhý den v dopoledních hodinách delegace navštívila krizové centrum v Sydney State Operations Centre, kde se blíže seznámila se strategií státu Nový Jižní Wales (NSW) v případě vzniku krizových situací, například vypuknutí požárů nebo povodní.

Odpoledne se za účasti ministra Lipavského uskutečnilo byznys fórum organizované ve spolupráci s představiteli Business NSW. České společnosti tím získaly jedinečnou příležitost prezentovat se na trhu a představit své produkty. Za přítomnosti představitelů vládní organizace Business NSW podnikatelé hovořili u kulatých stolů se zástupci klíčových australských podniků a navázali kontakty pro potenciální obchodní spolupráci.

Na programu nechybělo ani setkání s českou komunitou a českými společnostmi, které v Austrálii už působí. Možnost slyšet zkušenosti od Čechů, kteří již na kontinentu úspěšně podnikají bylo pro spoustu účastníků velice přínosné a inspirativní.

Delegace 28. února odcestovala do Japonska, kde pokračovala jednání.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.

Další aktuality