Datum:19.01.2024
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Spojené arabské emiráty - vlajka Spojené arabské emiráty

Některé společnosti v SAE naráží na kvóty při získávání pracovních víz

Když společnosti s převažujícím počtem zaměstnanců určité národnosti žádají o nová víza pro osoby stejné národnosti, objeví se zpráva od úřadů, která je žádá, aby při přijímání zaměstnanců dosáhly demografické rozmanitosti.

Vízoví experti a agenti však kategoricky vyvrátili tvrzení, že SAE přestaly vydávat víza Indům, Pákistáncům či Bangladéšanům v zemi.

Právě v souvislosti s dodržením demografické rozmanitosti provozoven, která není spojena s konkrétní národností, ministerstvo lidských zdrojů a emirátů (MoHRE) rozhodlo vůči Centru podnikových služeb (Business centre) v Dubaji, že podnik musí při přijímání zaměstnanců diverzifikovat  podle národnosti a musí zajistit, aby prvních 20 % dostupných kvót v provozovnách bylo přiděleno různým národnostem.

Společnosti byly vyzvány, aby se pokusily zaměstnat lidi různé národnosti, pokud dostanou zprávu, že chtějí dosáhnout rozmanitosti. Pokud například společnost požádá o vízum pro určitou osobu a je zamítnuta na základě diverzifikace, pak musí na stejnou pozici přijmout někoho jiné národnosti, aby splnila požadavky na diverzitu. Nevztahuje se to na žádnou konkrétní národnost a platí to pro všechny stejně plošně.

Toto pravidlo se však nevztahuje na místní free zóny. Žádná ze společností působících mimo free zóny se nepotýkala s problémy s vydáváním pracovních povolení. Zatím se týká společností na pevnině (Mainlandu). 

V roce 2022 oznámilo MoHRE třístupňový systém klasifikace. Jedním z kritérií pro získání vyšší klasifikace bylo dosažení diverzity při přijímání zaměstnanců, díky čemuž měly společnosti nárok na slevy na pracovní povolení a poplatky za převod.


Zdroj: Khaleej Times

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.

Další aktuality