Datum:04.03.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Německo - vlajka Německo

Německo rozšiřuje elektrickou přenosovou soustavu

Agentura pro německé sítě plánuje rozvoj elektrické sítě. Výstavba bude zahrnovat zavedení pěti nových přípojek.

Spolková agentura pro sítě Bundesnetzagentur představila v pátek 1. března Plán na rozvoj elektrické sítě. Síť bude sestávat z 5 nových přípojek s kapacitou 5 GW v celkovém rozsahu 4800 km.

Účel projektu je zabezpečit plnohodnotnou proměnu zdrojů elektrické energie na obnovitelnou energii a dodávat tento elektrický proud do regionů, které to nejvíc potřebují, tedy do Bavorska a Durynska. 

Doba realizace projektu se odhaduje na více než 20 let a k jeho ukončení by mělo dojít v roce 2045. Realizace projektu naplňuje cíl z Federálního plánu vybudovat novou síť a podpořit ochranu klimatu.


Zdroj: Frankfurter Allgemeine

Vypracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo (Mnichov).

Další aktuality