Datum:20.05.2024
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Německo - vlajka Německo

Německo zjednodušuje registraci balkonových elektráren

Spolková síťová agentura usnadňuje účast na energetické transformaci a snižuje byrokracii.

Spolková síťová agentura (Bundesnetzagentura) od 1. dubna 2024 výrazně zjednodušila registraci balkonových elektráren v registru kmenových dat trhu (MaStR) tím, že zredukovala požadované informace. Toto výrazné snížení byrokracie má usnadnit účast na energetické transformaci. Jen v roce 2023 bylo v MaStR zaregistrováno 1,6 milionu nových systémů na výrobu elektřiny, včetně 300 000 balkonových elektráren. Bundestag v současné době projednává legislativní balíček, který počítá s dalšími zjednodušeními.

Solar Package I, zavedený německou vládou v roce 2024, má za cíl zjednodušit a urychlit výstavbu a provoz fotovoltaických systémů v Německu. Obsahuje opatření k redukci byrokracie a podpoře solární energie, včetně usnadnění instalace balkonových elektráren, předpisů pro solární energii v komunálních budovách a podporu nájemní elektřiny. Balíček také zahrnuje zlepšení pro komerční solární systémy a podporuje rozšíření udržitelných pozemních systémů, zejména kombinované využití zemědělské půdy a fotovoltaických modulů (agro-PV).

Německo si klade za cíl stát se jednou z prvních průmyslových zemí, které budou do roku 2045 klimaticky neutrální. Aby toho dosáhlo, musí být elektřina do roku 2035 z velké části bez emisí skleníkových plynů, a do roku 2030 by mělo minimálně 80 % hrubé spotřeby elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Proto německá vláda usilovně pracuje na masivním urychlení expanze obnovitelných energií, přičemž solární energie bude hrát důležitou roli při snaze o dosažení ambiciózních klimatických cílů.

 

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo (Düsseldorf).

Zdroj: Bundesnetzagentur

Další aktuality