Datum:20.11.2023
Průmyslový obor: Energetika
Teritoriální zaměření:
Nizozemsko - vlajka Nizozemsko

Nizozemský král Willem-Alexander zahájil výstavbu národní vodíkové sítě Gasunie

V pátek 27. října 2023 nizozemský král Willem-Alexander oficiálně zahájil práce na výstavbě první národní vodíkové sítě. Slavnostní ceremoniál se konal na staveništi dceřiné společnosti Gasunie Hynetwork Services v přístavu Rotterdam, odkud bude postaven první úsek této sítě. Od roku 2030 národní vodíková síť, jejíž vybudování bude stát přibližně 1,5 miliardy eur, propojí hlavní průmyslové oblasti Nizozemska mezi sebou navzájem i Nizozemsko s Německem a Belgií.

Co tento projekt dělá ještě více ohromujícím a udržitelným je, že při stavbě bude použito udržitelné zařízení s nulovými emisemi. Gasunie bude také využívat řešení HyTap, což je unikátní technologie, která umožňuje bezpečné připojení koncových uživatelů k vodíkovým potrubím. Po prohlídce král jednal s několika zúčastněnými stranami o přechodu podniků k udržitelnosti, o úloze vodíku v systému udržitelné energetiky, o přepravě vodíku a o možnostech dovozu vodíku.

Vodík hraje klíčovou roli při zajišťování udržitelnosti dodávek energie, například napomáhá průmyslu a těžké dopravě, aby byly udržitelnější. Jedním z předpokladů rozvoje trhu s vodíkem je existující infrastruktura pro jeho přepravu a skladování. Právě Nizozemsko, díky svému vůdčímu postavení mezi evropskými zeměmi v zavedení vodíkové infrastruktury, se může stát důležitým centrem obnovitelné energie.

První 30kilometrový úsek vodíkové sítě bude postaven v Rotterdamu a propojí průmyslový park Tweede Maasvlakte s městskou čtvrtí Pernis. Do provozu bude uveden v roce 2025. Národní síť bude pokrývat 1200 kilometrů a bude sestávat z velké části z nově upravených stávajících plynovodů. Síť bude propojena s velkými zařízeními na výrobu vodíku, dovozními terminály v námořních přístavech a společnostmi v Nizozemsku i v zahraničí, které přejdou na vodík, aby jejich provoz byl udržitelnější.

Han Fennema, generální ředitel Gasunie při položení základního kamene uvedl: „Dnešek je začátkem výstavby nizozemské vodíkové sítě, a to nás naplňuje velkou hrdostí. Je to nový milník v přechodu k udržitelnějšímu zásobování energií nejen v Nizozemsku, ale i v severozápadní Evropě. Děkuji všem našim partnerům, že to umožnili. Díky bezmeznému úsilí všech zúčastněných zde dnes můžeme začít stavět.

Rob Jetten, ministr pro klima a energetickou politiku řekl: „Dnešní zahájení výstavby vodíkové sítě je důležitým milníkem. Nizozemsko má vysoké ambice v oblasti vodíku. Vodík je ideálním řešením, jak učinit náš průmysl udržitelnějším, a nabízí Nizozemsku jako klíčovému uzlu v severozápadní Evropě nové ekonomické příležitosti.“ Poté dodal, že je velmi hrdý, že je Nizozemsko první zemí, která začala budovat národní vodíkovou síť.


Zdroj: https://www.gasunie.nl

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Nizozemsko. 

Další aktuality