Datum:21.11.2023
Průmyslový obor: Ostatní
Teritoriální zaměření:
Vietnam - vlajka Vietnam

Obchodní bilance Vietnamu pokračuje v růstu

Obchodní bilance se zbožím a službami vykazuje letos po 10 měsících přebytek téměř 25 miliard dolarů.

Celkový obrat dovozu a vývozu zboží v říjnu Generální statistický úřad odhaduje na 61,6 miliardy dolarů, což je nárůst o 4 % oproti předchozímu měsíci a nárůst o 6 % oproti stejnému období loňského roku. 

Za prvních 10 měsíců roku 2023 dosáhl celkový obrat dovozu a vývozu zboží téměř 558 miliard dolarů, což je o 10 % méně než ve stejném období loňského roku. Obchodní bilance zboží má podle odhadů přebytek 24,6 miliardy dolarů.

Vývozní obrat v říjnu se odhaduje na 32,3 miliardy dolarů, což je nárůst o 5 % oproti předchozímu měsíci. Odhaduje se, že obrat vývozu, kumulovaný za prvních 10 měsíců roku 2023, dosáhne 291,3 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 7 %.

Z toho domácí ekonomický sektor s 77,1 miliardy dolarů, což je pokles o 4 % za stejné období, což představuje 26,5 % z celkového obratu exportu. Sektor zahraničních investic (včetně ropy) s 214,2 miliardy dolarů, což je pokles o 8 % a představuje 73,5 %.

Vietnam má letos za prvních 10 měsíců 33 položek s exportním obratem nad kednu miliardu dolarů. To představuje 93 % celkového exportního obratu, z toho 7 exportních položek s exportním obratem nad 10 miliard dolarů tvoří 66 %.

Naopak dovozní obrat zboží v říjnu je odhadován na 29,3 miliardy dolarů, meziměsíčně se zvýšil o 3 %. Odhaduje se, že v prvních 10 měsících roku 2023 dosáhne dovozu 266,7 miliardy dolarů. To bude znamenat meziroční pokles o 12 %.

Z toho domácí ekonomický sektor dosáhl 95,1 miliardy dolarů a meziročně poklesl o 10 %. Sektor zahraničních investic dosáhl 171,6 miliardy dolarů a pokles o 13 %.

V prvních 10 měsících roku 2023 má Vietnam 41 dovezených produktů v hodnotě přes jednu miliardu dolarů, což představuje 91 % celkové hodnoty dovozu, z čehož tři dovážené produkty mají hodnotu přes 10 miliard dolarů a činí 43 %.

Největším exportním trhem pro Vietnam jsou Spojené státy, naopak Čína je největším importním trhem.


Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Vietnam.

Zdroj: Generální statistický úřadDalší aktuality