Datum:29.03.2024
Průmyslový obor: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření:
Japonsko - vlajka Japonsko

Od dubna bude mít japonská whisky přesnou definici, co je a co není pravou japonskou whisky

Jasně definované charakteristiky mají pomoci v boji s rostoucím počtem napodobenin.

Na zahraničních trzích stále populárnější japonskou whisky dlouhodobě trápila absence pravidel, která by výrobce i spotřebitele chránila od rozšířené praktiky, kdy za tradiční japonskou whisky jsou označovány i blendy, které obsahují z velké části whisky dovezenou ze zahraničí a v Japonsku jsou lahvovány. A to vše legálně, neboť japonská legislativa, na rozdíl od té skotské či americké, označení japonská whisky striktně nedefinuje.

Nepříznivou situaci se rozhodla řešit Japonské asociace výrobců destilátů a likérů (Japan Spirit & Liqueurs Makers Association), která v roce 2021 připravila sadu pravidel, jež musí produkt plnit, aby mohl být za tradiční japonskou whisky označen. Řada z více než 90 členů asociace se těmito pravidly již řídí, od 1. dubna však bude po výrobcích, které patří do této skupiny, jejich dodržovaní oficiálně vyžadováno.

Samotná pravidla jsou velmi standardní. Aby whisky mohla být značena jako japonská, pak celá výroba - destilace, zrání v sudech, lahvování - musí proběhnout v Japonsku, minimální doba zrání musí být tři roky a finální produkt musí mít alespoň 40% podíl alkoholu. Whisky dále musí být vyrobena výhradně ze sladového zrna a smí být použita pouze japonská voda. Produkty, které tyto pravidla nesplňují by se pak měly vyvarovat použití japonské vlajky či japonských místních a osobních jmen.

Definice není právně vymahatelná, a nelze proto předpokládat, že by přinesla konec napodobeninám. Milovníci whisky však díky ní získají jistotu, že minimálně produkty od palíren patřících do Japonské asociace výrobců destilátů a likérů budou tou skutečnou a pravou japonskou whisky.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Nikkei Asia

Další aktuality